Adli Bilimler Laboratuvarı

amgl

Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı; hücre, parafine gömülü doku, kan, idrar, sperm, saç, kemik, kıl, tükürük ve ağız içi sürüntüsü vb. gibi biyolojik örneklere ait moleküler genetik analizlerin yapıldığı birimdir. Bu birimde verilen hizmetler, çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanarak yetkin, sorumluluk sahibi, sürekli kendini geliştiren, yargıya-topluma hizmet eden ve alanında uzmanlaşmış bilim insanları tarafından;  uluslararası kabul görmüş standart veya geliştirdiğimiz geçerli ve güvenilir metotlarla, kalibre edilmiş cihazlar kullanarak verilmektedir. 2012 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarımızda dünyada kabul gören yöntemler uygulanmaktadır. Bu amaçla kalite bilincini laboratuvarımızda geliştirerek ISO 17025’e uygun kalite yönetim sistemi oluşturulmuş ve standardın öngördüğü gereklerin sürekli uygulanması sağlanmaktadır.

HizmetlerimizResim 15

 • Babalık ve Annelik Testleri,
 • Nesep Davalarındaki Genetik Problemler,
 • Akrabalık İlişkileri,
 • Kişiye Ait DNA Profillemesi,
 • Olay Yerinden Toplanan Biyolojik Delillerin Kimliklendirilmesi,
 • Adli Moleküler Genetiği kapsayan incelemeler ile ilgili özel veya resmi dosya tetkiki ve mütalaabildirilmesi,
 • Ayrıca 30 Eylül 2014 tarihli 29135 sayılı Resmi Gazetede “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin” 20/4 (EK 3) maddesi’ nde belirtilen özel koşul gereğince Tüp Bebek Merkezine başvuran çiftlerin bir kısmına DNA analizi yaptırmaları gerekli olduğundan, bu analizler de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Numune Kabul Kriterleri

1. Resmi başvurular

amgl2Resmi başvurular, İ.Ü.C. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ nün onayından sonra Numune Kabul Birimi’ ne sevk edilerek laboratuvarımıza teslim edilir.

 1. Mahkeme ve savcılıklar tarafından kolları mühürlenerek müzekkere ile gönderilen kişilerin, İ.Ü.C. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Numune Kabul Birimine bizzat gelerek yaptıkları başvurular kabul edilir. Mahkemenin gönderdiği müzekkere doğrultusunda görevli tarafından kollarındaki mühürler ve kimlik kontrolü yapılır.
 2. Veya savcılık ve mahkemenin uygun gördüğü sağlık kuruluşunda biyolojik örnekler alınıp, tarafımıza mühürlenerek müzekkere ile gönderilir.

Raporlama Süresi: 15-20 iş günüdür.

2. Özel başvurular

Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı’na yapılacak özel istek başvurularında örnekler, kurumumuz hemşiresi tarafından alınır. Biyolojik örnekler kargo, kurye, posta gibi gönderimler ile kabul edilmez.

a) Nesep tayini başvurularında;

Yaptığımız analiz tümü ile kişisel ve değiştirilemeyen genetik bir profildir. Bu profil nesilden nesle geçen, özgün gen taşımayan bir bölümden elde edilmektedir.

 • Başvuru sahipleri İ.Ü.C. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Numune Kabul Birimine bizzat gelerek dilekçe ile başvuru yapar (Başvuru tarafların resmi kimlik belgeleri ve birer adet fotoğraf ile yapılır).
 • DNA analizi öncesi mutlaka anne, baba, çocuk ya da çocuklardan, birlikte biyolojik örnek alınır; annenin veya babanın ölmüş olduğu durumlarda ölüm belgesinin getirilmesi zorunludur.
 • Annenin veya babanın kayıp olduğu belirtilen durumlarda, söz konusu durumun ispatı mümkün olmadığı için özel başvuru kabul edilmemektedir.
 • Nesep tayini(Soy bağı) çalışmaları için olası anne ya da olası babanın yazılı muvafakati/rızası zorunludur; aksi takdirde analiz yapılamaz ( 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın ortak rızalarının olması gerekir.). Bu konuyla ilgili yazılı onam formu, laboratuvarımız da biyolojik örnek Resim 74alınmadan önce taraflara okunur ve imzalatılır.
 • Analizin yapılabilmesi için görevli tarafından anne, baba ve çocuk adayının kimlik kontrolleri mutlaka resimli resmi evraklar incelenerek yapılır.
 • Analiz, yanak içi tükürük ya da kan örnekleri ile yapılmaktadır.
 • Görevli tarafından biyolojik materyal alınır. (Özel başvurularda müracaat eden kişi veya kişilerin tamamının aynı anda merkezde olmaları ve biyolojik materyalin tarafların gözleri önünde alınması şartı aranmaktadır.)
 • Anne karnından bu analiz yapılamamaktadır.
 • Merkezimizde alınan biyolojik örnekler, ilgili kişilerin aydınlatılmış rıza formu imzalamaları halinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.

NOT: Saç, tırnak, leke ve ebeveynlerin rızası olmadan edinilen biyolojik örnekler etik açıdan doğru bulunmadığı için kabul edilmemektedir.

b) Identifikasyon başvurularında;

 • Tüp Bebek veya Infertilite Merkezine başvuran DNA analizi yaptırması gereken kişilerin, doktorun kaşeli imzalı sevki ile başvuruları kabul edilmektedir.
 • Özel identifikasyon başvurularında (hücre, parafine gömülü doku, kan, idrar, sperm, saç, kemik, kıl, tükürük ve ağız içi sürüntüsü vb. gibi) biyolojik örneklere ait moleküler genetik analizler İ.Ü.C. Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra kabul edilir.
 • Başvuru sahipleri İ.Ü.C. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Numune Kabul Birimine bizzat gelerek dilekçe ile başvuru yapar (Başvuru tarafların resmi kimlik belgeleri ve birer adet fotoğraf ile yapılır).
 • Başvuru için ilgili tüm tarafların rızaları alınır.( 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın ortak rızalarının olması gerekir.)amgl3
 • Görevli tarafından kimlik tespiti yapılır.
 • Görevli tarafından biyolojik materyal alınır. (Özel başvurularda müracaat eden kişi veya kişilerin tamamının aynı anda merkezde olmaları ve biyolojik materyalin tarafların gözleri önünde alınması şartı aranmaktadır.)
 • Merkezimizde alınan biyolojik örnekler, ilgili kişilerin aydınlatılmış rıza formu imzalamaları halinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.

Raporlama Süresi: Özel identifikasyon başvurularında 5-7 iş günü; nesep tayini başvurularında 15-20 iş günüdür.

 

HİZMET TAAHHÜTLERİMİZ

 • Müşteri istek ve beklentilerini dikkate alarak "Müşteri Odaklı" bir kurum olmak.
 • Tekrarlanabilir, duyarlı ve hızlı, uluslararası geçerli, yeterliliği kanıtlanmış yöntemleri kullanmak.Resim 82
 • Kalibrasyonu ve bakımı yapılmış cihaz ve sistemlerle çalışmak.
 • Doğru ve güvenilir sonuç vermek.
 • Analiz sonuçlarını, önceden bildirilen zaman ve süre içerisinde vermek.
 • Analiz sonuçlarının gecikmesi durumunda gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi önceden yapmak.
 • Numune ve rapor güvenliğini sağlamak.
 • Güler yüzlü, saygılı ve hızlı hizmet sunmak.

NOT: Raporlama süreleri laboratuvarın teknik koşullarına göre değişebilmektedir. 

Detaylar için lütfen irtibata geçiniz

Telefon No: 0 212 866 37 00 / 0 212 414 30 00

Numune Kabul Dahili: 43342

 

 

Resim 68İnorganik analiz (ICP-MS ile)

Tüm vücut sıvıları ve dokularda, su ve gıda örneklerinde, toprak, cam ve her türlü katı delil veya örneklerde eser element (Se, I, vb.), toksik element (As, Hg, Pb, Al, Ni vb.) ve temel elementlerin (Ca, Mg, K, P vb.) nitel ve nicel her türlü inorganik analizleri

Numune kabul kriterleri
İdrar, su ve her türlü sıvı numune
• Steril, plastik, vida kapaklı idrar kabına veya plastik steril bir kaba; en az 5 mL olacak şekilde alınmalı.
• Metal kapaklı cam kavanoz, şişe vb. kesinlikle kullanılmaz.
• DMSA kullanılarak yapılan idrar toplama prosedürü için lütfen irtibata geçiniz (0212 414 30 00/22826).
Kan
• EDTA’lı (mor kapaklı), mümkünse plastik, değilse cam kan alma tüpüne; en az 2 mL olacak şekilde alınmalı.
Resim 20Saç
• Saç numunesi kafanın ense üst bölgesinden kurşun kalem kalınlığında alınmalı.
• Saçın kök ve uç tarafı işaretlenmeli.
• Kağıt zarf ya da plastik poşette muhafaza edilmeli.
• Saç miktarı en az 0,3 gram olmalı.
• Saç boyalı ise belirtilmeli.
• Alüminyum folyo kullanılmamalı.

Her türlü katı numune (Kozmetik, gıda, boya vb.)
• Numunenin durumuna göre kağıt zarf veya plastik poşette saklanmalı.
• En az 1 gram olacak şekilde alınmalı.
Raporlama süresi: 6-12 gün

 


Uyuşturucu ve ilaç etken madde analizi (HPTLC, GC-MS ve LC-MS/MS ile)

Saç, idrar, kan, tükürük gibi biyolojik numunelerden ilaç etken maddelerinin ve uyutucu-uyuşturucu maddelerin analizi

Numune kabul kriterleri20150706_102217

İdrar
Plastik, vida kapaklı steril idrar kabına 20-50 mL olacak şekilde alınır.
Kan
• Tam kan için EDTA’lı tüpe (mor kapak)10 mL olacak şekilde alınır.
Serum
• Kuru tüpe (sarı kapak) 10 mL kan alınır.
• Santrifüjlenip ayrılmış serum laboratuarımıza kapalı tüpte gönderilir.
Resim 29

Saç

 • Kafanın ense üst bölgesinden kurşun kalem kalınlığında saç numunesi kesilir.
 • Kesilen saç telleri aynı hizada olmalı ve sıkıca bağlanmalıdır.
 • Saçın kök ve uç tarafı işaretlenmeli.
 • Saç miktarı en az 0,5 gram olmalı.
 • Saç boyalı ise belirtilmeli.Kağıt zarfta ya da alüminyum folyoda muhafaza edilmeli.

Raporlama süresi: 10-20 gün

 


Alkol ve Uçucu Madde analizi (HSGC-MS ile)

Kan, idrar, her türlü sıvı, endüstriyel madde vb numunelerde etil alkol, metil alkol, benzen, toluen,ksilenvb. uçucu maddelerin analizi

Kan
• En az 3 mL kan numunesi, EDTA (mor kapak) veya NaF (mavi kapak) içeren tüpe alınarak aynı gün içinde laboratuarımıza teslim edilmelidir. Tüp üzerindeki etikette numunenin alınma saati muhakkak yazılı olmalıdır. Kan alımı sırasında alkollü pamuk kullanılmamalıdır.20150706_102730

İdrar
• Ağzı kapaklı sızdırmaz kap içerisinde, en az 5 mL olmalı.
Endüstriyel Madde (Tekstil, Lif, gıda vb.)
• En az 3 gram numune, ağzı sıkıca paketlenmiş plastik poşet veya kap içerisinde laboratuvarımıza gönderilir. En az 3 gram olmalı.
Her türlü sıvı numune
• En az 3 mL numune, ağzı sıkıca kapatılmış cam veya plastik tüp vb içerisinde olmalı

Raporlama süresi: 1-3 gün


NOT: Aynı numune için birden fazla analiz talep edilmesi durumunda numune miktarı gerektiği kadar artırılmalıdır. Raporlama süreleri laboratuarın teknik koşullarına göre değişebilmektedir. 


Detaylar için lütfen irtibata geçiniz

Telefon No: 0 212 866 37 00 / 0 212 414 30 00

Numune Kabul Dahili: 43342Eski ve yeni insan iskelet artıklarının kimliklendirilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi başlıca çalışma alanını oluşturur. Kimliklendirmede yaş, boy ve vücut yapısı tahmini ile ırk ve cinsiyet tayini yapılmaktadır.Adli Belge İnceleme Birimi; mahkemeler ve savcılıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak mühürlü zarf içerisinde adli dosyası ile gönderilen belgelerde, kimliklendirme amaçlı el yazısı ve imza analizleri ile belge üzerinde oluşturulmuş tahrifat, eklenti, silinti gibi sahtecilik bulguları açısından adli grafolojik incelemeler yaparak 

Yargıtay kararları doğrultusunda

 gerekçeli, denetime açık, görsel veri içeren, bilimsel ve nesnel kriterlerle, kanıta dayalı olarak oluşturulmuş adli rapor düzenlemesini gerçekleştirir.

Stereo mikroskop ve VSC spektral analiz cihazı donanımlı laboratuvarı bulunan Belge İnceleme Birimi’nde analizler,  belge inceleme uzmanı üç öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. Birim bünyesinde iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Raporlama süresi,  eksik belge bulunmaması durumunda, maksimum 30 gündür.

Adli Belge İnceleme Birimine gönderilen dosyalarda aşağıdaki hususların temin edildiğinin kontrol edilmesi analiz sürecini kısaltacak tekrar tekrar müzekkere yazılmasına gerek kalmadan talep doğrultusunda rapor tanzim edilmesini sağlayacaktır.

1- İnceleme konusu belgenin ne olduğunun adli mercii tarafından yazılan istem yazısında açıkça belirtilmesi,

2- Sorulan husus/ların açıkça belirtilmesi,

3- El yazısı ve imza incelenmesinde kim ve/veya kimler açısından inceleme talep edildiğinin belirtilmesi,

4- Yeterli sayıda ve karşılaştırmaya uygun olan mukayese örneklerinin gönderilmesi (örneğin, bir el yazısı incelenecek ise inceleme konusu metin içerisindeki harfler küçük ise küçük, büyük ise büyük, el yazısı tarzında ise el yazısı tarzında nasıl yazılmış ise mukayese yazılarında da aynı şekilde olması)

5- Samimi mukayese örneklerinin (Özellikle inceleme konusu belgenin tanzim tarihinden önce, farklı amaçlarla atılmış/yazılmış mukayese imza ve yazılarının gönderilmesi uygun olacaktır. Bu amaçla sandık seçmen listeleri, askerlik şubesi, nikah dairesi, bankalar, tapu dairesi, muhtarlık, resmi sınav kağıtları, mektup, hatıra defteri vb. belgeler temin edilmelidir),

6- İnceleme konusu belgenin doğru belge olduğu kontrol edildikten sonra

7- Dava dosyasının gönderilmesi yararlı olacaktır, eğer dava dosyası tümden gönderilmiyor ise en azından dava dilekçesi ve tarafların iddia ve savunmalarını içerir tutanakların gönderilmesi gerekmektedir.

 

      
                         
                                                         

Adli Mikrobiyoloji laboratuvarında; mahkemeler ve savcılıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak mühürlü zarf içerisinde adli dosyası ile gönderilen her türlü vücut materyalinden (doku, organ, sıvı, vb.) kültür antibiyogram, mantar kültürü(maya ve küf mantarları), parazit aranması ve tanımlanması (dışkıda makroskobik ve mikroskobik inceleme), her türlü materyalden mikrobiyolojik tetkik, boyama ve bakteriyel kültür, her türlü mikrobiyolojik gıda incelemeleri ve mikrobiyolojik su

analizleri, tıbbi ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler, malzeme, eşya, v.b. ürünlere yönelik mikrobiyolojik incelemeler, ürüne yönelik mikrobiyolojik sterilite kontrolü (Direkt, membran, v.b.) ve entomolojik incelemeler yapılmaktadır.

Raporlama süresi 3-10 gün arasında değişmektedir.

Not: Raporlama süreleri laboratuvarın teknik koşullarına göre değişebilmektedir.

Dişsel özelliklerden kimliklendirme, ısırık izi analizi, ağız boşluğu travmalarının değerlendirilmesi, diş hekimliği ile ilgili adli tıbbi konularda inceleme yapılır.


 • Otopsiden elde edilen organ örneklerinde, adli ve araştırma amaçlı makroskobik ve mikroskobik incelemeler
 • Canlılardan elde edilen doku örneklerinde araştırma amaçlı mikroskobik incelemeler
 • Hazır blok ve lam örneklerinde mikroskobik incelemeler
 • Rutin ve özel histokimyasal boyalar
 • Tıbbi ve Adli Tıbbi konularda bilirkişilik hizmet

Tez ve bilimsel amaçlı çalışmalar ile özel veya kamu kurumlarından yapılan  kurumsal toplu talepler için, istenen analizin nitelik ve niceliğine göre, analiz ücretlerinde belirtilen fiyatlarda yönetim kurulu kararı ile indirim uygulanacaktır.