Akademik

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, adli toksikoloji, adli moleküler genetik, adli kimya, adli biyoloji, adli fizik, kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan/olacak olan fen bilimleriyle ilgili alanlarda, teorik ve uygulamaya ait klasik ve güncel bilgilerin verildiği, üretildiği anabilim dalıdır.

Anabilim dalının akademik kadrosunda 2 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, 2 uzman, 1 eczacı, 1 kimyager, 1 biyolog ve 2 laborant yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, yüksek lisans programı için 31 iken, doktora programı için 25’tir.

Fen Bilimleri Anabilim Dalı'ndan mezun öğrenciler Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı bilirkişilik kurumlarında, Sağlık Bakanlıklarına bağlı birimlerde, özel laboratuvarlarda ve üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler. 1 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ ANALİTİK TOKSİKOLOJİ25S2/0/0
ADLİ BİYOLOJİ25S2/0/0
ADLİ FARMAKOGENETİK25S2/0/0
ADLİ LABORATUARLARDA KALİTE GÜVENCESİ25S2/0/0
ADLİ MİKROSKOPİ25S2/0/0
ADLİ PSİKOFARMAKOLOJİ VE PSİKOAKTİF MADDELER35S3/0/0
ADLİ TEMEL FARMAKOLOJİ25S2/0/0
ADLİ TIP35S3/0/0
ADLİ TOKSİKOLOJİ I25S2/0/0
ADLİ TOKSİKOLOJİDE BİYOLOJİK ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİ15S0/2/0
CEZA HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25S2/0/0
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25S2/0/0
DNA DELİLLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ25S2/0/0
GENEL ENTOMOLOJİ25S2/0/0
KRİMİNALİSTİK37Z3/0/0
KRİMİNALİSTİK UYGULAMA14S1/0/0
OLAY YERİ İNCELEME TEKNİKLERİ25S2/0/0
SEMİNER06Z0/0/0
TEMEL ADLİ GENETİK25S2/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ BİLİMLERDE TEMEL MİKROBİYOLOJİ25S2/0/0
ADLİ KİMYADA RENK TESTLERİ VE MEKANİZMALARI35S2/0/2
ADLİ TOKSİKOLOJİ II25S2/0/0
AĞIR METAL TOKSİKOLOJİSİ25S2/0/0
ATEŞLİ SİLAHLAR VE ATIŞ ARTIKLARI25S2/0/0
BELGE İNCELEMESİ25S2/0/0
BELGE VE MÜREKKEP KİMYASI25S2/0/0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ36Z3/0/0
DNA DELİLLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ25S2/0/0
KLİNİK VE ACİL TOKSİKOLOJİ25S2/0/0
POPÜLASYON GENETİĞİ25S2/0/0
TOKSİK MADDELER25S2/0/0
0 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ TIP35Z3/0/0
CEZA HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25Z2/0/0
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25Z2/0/0
KRİMİNALİSTİK (TEORİK)37Z3/0/0

1 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ BİLİMLER VE VAHŞİ YAŞAM24S2/0/0
ADLİ BOTANİK25S2/0/0
ADLİ DNA ANALİZİ25S2/0/0
ADLİ MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI25S2/0/0
ADLİ PALİNOLOJİ24S2/0/0
ADLİ TOKSİKOLOJİDE GIDA GÜVENLİĞİ25S2/0/0
KİMYASAL SAVAŞ AJANLARI:DÜŞÜK DÜZEY TOKSİKOLOJİ25S2/0/0
RİSK DEĞER ANALİZİ25S2/0/0
SEMİNER06Z0/0/0
TERÖR VE DOĞAL AFETLERDE GENETİK İNCELEMELER25S2/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ BİLİMLER VE DNA25S2/0/0
ADLİ BİLİMLERDE ENTOMOTOKSİKOLOJİ25S2/0/0
ADLİ ENTOMOLOJİ25S2/0/0
BALİSTİK25S2/0/0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ36Z3/0/0
BİTKİSEL KÖKENLİ ZEHİRLER VE TAYİN YÖNTEMLERİ25S2/0/0
DAVRANIŞ GENETİĞİ25S2/0/0
EPİGENETİK VE ADLİ BİLİMLERDEKİ UYGULAMALARI25S2/0/0
ESER DELİL ANALİZLERİ25S2/0/0
GENETİK HASTALIKLARIN ADLİ BOYUTU25S2/0/0
GENETİK KİMLİKLENDİRME25S2/0/0
MADDE İSTİSMARINDA ADLİ TOKSİKOLOJİ25S2/0/0
MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ25S2/0/0
POPULASYON GENETİĞİ VERİLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZLER25S2/0/0
PSİKOAKTİF MADDELERİN TOPLANMASI KORUNMASI VE TAYİNİ25S2/0/0

 Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda, adli sosyal bilimler alanında güncel, teorik ve pratik bilginin aktarılması ve özellikle adalet mekanizması içerisinde uzman olarak çalışan veya çalışmayı hedefleyen uzman ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Anabilim dalının akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, yüksek lisans programı için 33 iken, doktora programı için 17’dir.

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'ndan mezun öğrenciler Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı bilirkişilik kurumlarında, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.


 1 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ FOTOĞRAFÇILIK25S2/0/0
ADLİ PSİKİYATRİ25S2/0/0
ADLİ PSİKOLOJİ24S2/0/0
ADLİ TIP35Z3/0/0
ADLİ TIPTA BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI25S2/0/0
ADLİ TIPTA KİMLİKLENDİRME25S2/0/0
AİLE PSİKOPATOLOJİSİ25S2/0/0
CEZA HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25S2/0/0
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25S2/0/0
HUKUK VE ADLİ BİLİMLER25S2/0/0
KRİMİNALİSTİK37S3/0/0
KRİMİNOLOJİ25S2/0/0
PSİKOTARİH24S2/0/0
RUHSAL BOZUKLUKLAR VE SUÇ25S2/0/0
SEMİNER06Z0/0/0
ŞİDDET VE PSİKOSOSYAL DİNAMİĞİ25S2/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ ANTROPOLOJİ25S2/0/0
ADLİ BİLİMLERDE DELİL VE BİLİRKİŞİLİK25S2/0/0
ADLİ BİLİMLERDE MALULİYET VE UYGULAMALARI25S2/0/0
ADLİ PSİKOTRAVMATOLOJİ25S2/0/0
ADLİ TIP AÇISINDAN ALKOL25S2/0/0
AİLE HUKUKU25S2/0/0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ36Z3/0/0
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU25S2/0/0
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE ADLİ TIP BOYUTU25S2/0/0
KRİMİNAL VE PSİKOLOJİK PROFİLLEME25S2/0/0
KRİMİNOLOJİDE ÇOCUKLA İLETİŞİM25S2/0/0
MAĞDUR BİLİM VİKTİMOLOJİ25S2/0/0
PENOLOJİ25S2/0/0
SAĞLIK HUKUKU25S2/0/0
SANIK,TANIK VE MAĞDUR KONUMUNDAKİ ÇOCUKLAR25S2/0/0
TEMEL ADLİ TRAVMATOLOJİ25S2/0/0

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı'nda, adli tıp bilimleri alanında güncel, teorik ve pratik bilginin aktarılması ve özellikle adalet mekanizması içerisinde uzman olarak çalışan veya çalışmayı hedefleyen uzman ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Anabilim dalının akademik kadrosunda 3 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 diş hekimi ve 2 araştırma görevlisi yer almaktadır. Hali hazırda müfredatta yer alan ders sayısı, doktora programı güz dönemi için 10 iken, bahar dönemi için 9’dur.

Tıp Bilimler Anabilim Dalı'ndan mezun öğrenciler Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı bilirkişilik kurumlarında, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, özel sağlık sektörü ile üniversitelerde istihdam olanağı bulabilmektedirler.1 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ MİKROBİYOLOJİ24S2/0/0
ADLİ NÖROPSİKİYATRİ25S2/0/0
ADLİ PSİKOFARMAKOLOJİ24S2/0/0
ADLİ TRAVMATOLOJİ24S2/0/0
ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI25S2/0/0
BİYOSUÇ, BİYOTERÖR VE BİYOGÜVENLİK25S2/0/0
PSİKANALİTİK TEORİ VE ADLİ TIP25S2/0/0
SEMİNER06Z0/0/0
TIBBİ UYGULAMA HATALARI VE İLETİŞİM25S2/0/0
TIP VE HUKUKİ BOYUTUYLA ÖLÜM25S2/0/0

1 . Sınıf - Bahar

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ BİLİMLERDE BESİN MİKROBİYOLOJİSİ25S2/0/0
ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİ25S2/0/0
ADLİ PATOLOJİ25S2/0/0
ADLİ RADYOLOJİ25S2/0/0
ADLİ TIP AÇISINDAN PARAFİLİLER35S3/0/0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ36Z3/0/0
KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ25S2/0/0
KLİNİK VE POSTMORTEM TOKSİKOLOJİ25S2/0/0
TIBBİ UYGULAMA HATALARI VE BİLİRKİŞİLİK25S2/0/0

0 . Sınıf - Güz

Ders AdıKrediAKTSZ/ST/U/L
ADLİ TIP35Z3/0/0
CEZA HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25Z2/0/0
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR25Z2/0/0
KRİMİNALİSTİK37Z3/0/0

İ.Ü.- Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru tarih ve koşulları ile ilgili duyuruları internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Genel kontenjanlara öğrenci kabulü

MADDE 7 –

(1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmekte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

(2) Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

(3) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(6) Öğrenci kabulünde mülâkat/sanatta yetenek sınavı; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanatdalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanıdır. Mülâkat/sanatta yetenek sınavında adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkat/sanatta yetenek sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülâkat/sanatta yetenek sınavı, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(7) Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır. (8) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanatdalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.


Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 –

(1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, başvurdukları puan türünde 65 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 50 karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.


Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 –

(1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAZ DÖNEMİ STAJI                  

2019 Yaz Dönemi Stajı tamamlanmış olup 2020 Yaz Stajına dair bilgilendirme ileri bir tarihte sitemizin Duyuru bölümünden yapılacaktır. 

Staj başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları; adayın farklı üniversite ve bölümden olmaları, başvuru tarihleri, başvuru sırasında teslim edecekleri motivasyon mektupları dikkate alınarak Enstitümüz  yönetimince belirlenecek olup, kabul edilenlere ilişkin duyuru web sayfamızda yapılacaktır.


Başvuru sırasında bulundurulması gereken evraklar

  1. Dilekçe
  2. Motivasyon mektubu
  3. Öğrenci belgesi
  4. Kimlik fotokopisi
  5. Zorunlu staj formu (Üniversitenizce imzalanacak)
  6. Üniversitenizce düzenlenecek SGK formu (daha sonra teslim edilecek)