Atık Sudan Bağımlılığa

​​

Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi
“ATIK SUDAN BAĞIMLILIĞA”

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ortaklığı ve İSKİ iştirakçiliğinde

“Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi” başlıklı projeyi

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçiriyor…

Atık su tabanlı epidemiyolojik yaklaşım, toplumun tükettiği yasadışı maddelerin izlerinin değişmeden ya da metabolitler halinde vücuttan atılması ve kanalizasyon ağında son bulması prensibine dayanmaktadır. Bu prensip, atık sulardaki hedef yasadışı maddelerin/metabolitlerinin ölçümüne, tüketilen madde konsantrasyonunun geri hesaplama yöntemiyle bulunmasına ve böylece popülasyondaki madde kullanımının tanımlanmasına imkân vermektedir. Böylelikle yasadışı madde kullanımının bireyler düzeyinde değil, toplum düzeyinde izlenmesi ve bunun için yasal ve sosyal tedbirler alınması mümkün olmaktadır.

       Öte yandan, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), çalışma bölgesine ilişkin geometrik harita verilerini, yasadışı madde analiz sonuçlarını ve örnekleme bölgesinde yaşayan nüfusun sosyo-demografik özelliklerini ortak bir altyapıda ilişkilendirerek, mekânsal sorgulama ve analizlere uygun hale getirmektedir. Elde edilen bilgiler, belirli bir nüfusun yasadışı madde tüketimini temsil etmekte ve her türlü denetleme ve önleme süreçlerinde bölgesel etkinlik sağlamaktadır.

       Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2011 yılından bu yana düzenli olarak Avrupa genelinde yürütmekte olduğu bu çalışmayı, 2016 yılı itibari ile yalnızca Avrupa ülkelerinde değil, Avustralya, Kanada ve Asya ülkelerini de kapsayan toplam 18 ülkenin 60 şehrinde sürdürmektedir.  • Atık Suda Uyuşturucu Analiz Laboratuvarı Kurulması
  • Uygun Drenaj Noktalarından 24 Saatlik Atık Su Numunelerinin Toplanması
  • Atık Su Numunelerinde Psikoaktif Madde Analizi
  • Geri Hesaplama Yöntemi ile Günlük Tüketim Miktarının Belirlenmesi (µg/gün/1000 kişi)
  • Mekânsal Analizlerin Yapılması
  • CBS Veri Entegrasyonu ve Haritalama

       Bu projede, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün akademik desteği ile CBS tabanlı bir izleme sistemi kurularak, atık sularda yasadışı madde kullanımının bölgesel olarak takip edilebilmesi ve zamana bağlı değişimin izlenmesi mümkün olacaktır. İstanbul’da 2 ilçede başlatılacak olan bu pilot uygulama, şehrin tamamına ve ülke geneline uyarlanabilecek bir model oluşturacaktır.

  • Atık suda uyuşturucu analiz yöntemlerini ve bu yöntemlerin standart uygulama prosedürlerini geliştirmek.
  • Ülkemize ait karşılaştırılabilir verilerin, Dünyada düzenli olarak toplanmakta olan EMCDDA verilerine entegre edilmesi için altyapı oluşturmak.
  • Bu verilerin yorumlanması ile oluşturulacak stratejiler doğrultusunda ülkemizdeki yasadışı madde ile mücadeleye bireysel değil toplumsal boyutta katkı sağlamak.

logo-proje_son

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Atık Suda Uyuşturucu Analiz Laboratuvarı

Büyükçekmece, 34500. İstanbul, Türkiye

Tel: (212) 866 37 00/43403  Faks: (212) 866 37 72

Web: http://adlitip.istanbul.edu.tr/

Sosyal Medya Hesaplarımız

​

BU PROJE İSTANBUL KALKINMA AJANSI, 2016 YILI YENİLİKÇİ VE YARATICI İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

SÖZLEŞME NO: TR10/16/YNY/0135