Öğrenci İşleri

 

ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİ  FORMU

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü öğrenci kayıt bilgi formu için TIKLAYINIZ.ÖĞRENCİLER İÇİN DİLEKÇE FORMU

Dilekçe formu için TIKLAYINIZ.

 

TEZ FORMLARI

Yüksek Lisans tez öneri formu için TIKLAYINIZ.

Doktora tez öneri formu için TIKLAYINIZ.

Tez konusu başlık değişiklik formu için TIKLAYINIZ.

TURNITIN formu için TIKLAYINIZ.

 

TEZ YAZIM KILAVUZLARI

Fen ve Tıp Bilimleri tez yazım kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler tez yazım kılavuzu için TIKLAYINIZ.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

Özel öğrenci başvuru formu için TIKLAYINIZ.

ÖĞRENCİLER İÇİN DİLEKÇE FORMU

Dilekçe formu için TIKLAYINIZ.

 

AKADEMİK PERSONEL İZİN FORMU

Akademik personel izin formu için TIKLAYINIZ.

 

 

TEKNİK PERSONEL İZİN FORMU

Teknik personel izin formu için TIKLAYINIZ.

 

 

İDARİ PERSONEL İZİN FORMU

İdari personel izin formu için TIKLAYINIZ.

 

GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU

2547  Sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca ve 657 Sayılı Kanun'un 78. maddesi uyarınca görevlendirme başvuru formu için TIKLAYINIZ.

 

 

MESAİ DIŞI ÇALIŞMA İZİN FORMU

Mesai Dışı Çalışma İzin Formu için TIKLAYINIZ.

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (29.08.2018)

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


Eski Yönetmelikler:

75753 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (22.01.2018 değişikliğinden öncesi)

 

75753 İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

 

 

75753 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK (22.01.2018)

 

75753 İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

 

2020-2021 Lisansüstü Akademik Takvimi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Ayrıntılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

 

2019 - 2020 Lisansüstü Akademik Takvimi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Özet Akademik Takvimi için  TIKLAYINIZ. 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Ayrıntılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ. 

2018-2019 Lisansüstü Akademik Takvimi

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Özet Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Ayrıntılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

 

2017-2018 Lisansüstü Akademik Takvimi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Özet Akademik Takvimi TIKLAYINIZ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Ayrıntılı Akademik Takvimi TIKLAYINIZ

 

 

 

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.
Program ders içerikleri için TIKLAYINIZ.

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.
Program ders içerikleri için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.
Program ders içerikleri için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Programı hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.
Program ders içerikleri için TIKLAYINIZ.
Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.
Program ders içerikleri için TIKLAYINIZ. 

2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ders programları:

 

Vize ve Final tarihlerinde duyurulacaktır.

 

 İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARINDAN MEZUN OLANLAR (1989-2018)

(YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

Gülseren ATEŞ

Türk Populasyonunda Eritrosit Asit Fosfataz İzozimlerin Gen Frekansları

FB/YL/1989

Erdoğan İZLER

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Post-Mortem Kan Örneklerinde Kurşun ve Bakır Düzeyleri

FB/YL/1989

Ayşegül URGENÇ

Bazı Barbitürat Türevlerinin Değişik Yöntemlerle İdentifikasyonu

FB/YL/1989

F.Mukaddes ÖZTÜRK

Türk Populasyonunda Esteraz D İzozimlerinin Gen Frekansları

FB/YL/1989

Bekir AKSAY

Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü, Kusur Yeteneğine ve Sorumluluğa Etkisi

SB/YL/1989

Remzi KUŞ

Ortak Sebepli Adam Öldürme Suçları

SB/YL/1990

Mualla TÜRKOĞLU

Türk Populasyonunda Adenilat Kinaz İzozimlerinin Gen Frekansları

FB/YL/1990

Jale BAFRA

Euthanasia (Ötanezi)

SB/YL/1990

Fatma Ufuk DEMİROĞLU

Gözyaşı pH Ölçülmesi ile Ölüm Zamanı Tayini

TB/D/1990

Ümit KARAKUŞ

Kokain Metabolizmasını Aydınlatıcı Ön Çalışmalar

FB/YL/1990

Mesut KARA

Türk Populasyonunda Gliyoksalaz I İzozimlerinin Gen Frekansları

FB/YL/1990

Fatma Suna SÜNGÜ

Doping Kontrolunda Steroid Profil Analiz için Gaz Kromatografik Yöntem Araştırılması

FB/YL/1991

Mithat Ali KABAALİ

Kriminal Polis

SB/YL/1991

Zeynep İpek BELLİ

Maksiller Sütürlerin Silinme Dönemleri Tam veya Eksik Maksillanın İncelenmesiyle Yaş Tayini

TB/YL/1991

Hüseyin Bülent ÜNER

Elbiseden Atış Mesafesi Tayininde Etkin Bir Yöntem: Geliştirilmiş Griess Ayıracı

FB/D/1991

Doğan YAŞAR

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresiyle Alkol Bağımlılarının Serum Örnekleride Demir, Bakır ve Çinko Düzeyleri

FB/YL/1991

Füsun ARAL

Altı Değişik Suç Türünde Psikopatik Eğilimlerin Suç Yatkınlığına Etkilerinin Araştırılması

SB/YL/1991

Mehmet Ali CANLI

Türk Popülasyonunda Fosfoglukomutaz-1 İzozimlerinin Gen Frekansları

FB/YL/1991

Nejat Hüseyin ÖZAL

Tam ve Kısmi Akıl Hastalıklarının Ceza Sorumluluğuna Etkisi

SB/YL/1991

Ersi Abacı KALFOĞLU

D-Vitamini Bağlayıcı Protein ile Transferrin’in Gen Frekanslarını Saptanması ve Uygulama Alanları

FB/D/1991

M. Eyüp ATLIOĞLU

Kan Örneklerinden İzole Edilen DNA’nın Yüksek Performanslı Kapiller Elektroforezi

FB/D/1991

Güliz KOLBURAN (ERGİNÜN)

Suç İşlemiş Şizofrenik Hastalarda Suç Yatkınlığının Psikometrik Metodla Araştırılması

SB/YL/1992

Funda ÖZSOY

Zinanın Toplumsal Görünümü

SB/YL/1992

Mustafa ÖZTÜRK

Taksirden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

SB/YL/1992

Haleh ANSARİ

İran Batı Azerbaycan Popülasyonunda Enzim Polimorfizmi

FB/YL/1992

Seyfettin ÇÖZEL

Türk Popülasyonunda HLA Gen Frekansı

FB/YL/1992

H.Bülent ÇETİN

Zehirli ve Ölümcül bir Mantar Türü Olan Amanita Phalloides Fr. (Link) Üzerinde Kimyasal ve Biyolojik Araştırmalar

FB/YL/1992

Mehtap ALTUĞ ARSLAN

Gözyaşı pH’ı, Kan pH’ı ve Biyokimyasal Tetkiklerin ölçülmesi ile Ölüm Zamanı Tayini

FB/YL/1992

Ali Rıza TANALTAY

Beş İyi ve Beş Kötü Davranışın Suça Olan Etkisi

SB/YL/1992

Muhterem KILIÇ

Irza Geçme Suçlarının Hukuki Yapısı

SB/YL/1992

Uğur URUŞAK

Suç Mağdurunun Korunması

SB/YL/1992

Ayşen Ufuk SEZGİN

Ensestin Psikososyal ve Adli Yönden incelenmesi

SB/YL/1993

Nazım ÖZGEN

Gıda Maddelerine ilişkin Mevzuatların Uygulanışında Karşılaşılan Sorunlar

FB/YL/1993

Neylan ZİYALAR KESİM

Çocukta Cinsel İstismar ve Bunun Adli Tıp Açısından İncelenmesi

SB/YL/1993

Ergin ERGÜL

Uyuşturucu Madde Alışkanlığının Hukuki ve Cezai Yönleri

SB/YL/1993

Vecdet ÖZ

HLA Doku Tiplendirilmesiyle Babalık Tayini Üzerinde Araştırma

FB/D/1993

Perihan MUTLU HATJİOSMAN

Simulasyon Tanısı Almış Suçlularda Kişilik Profilinin Araştırılması

SB/YL/1993

Neşe GÜMÜŞ

Babalık Tayininde annelerin Gebelik Süreleri Hakkında Verdikleri Bilgilerin Biyolojik Verilerle Karşılaştırılması

FB/YL/1993

Havva DÖKMEN

Arhavi, Borçka ve Hopa’da Polimorfizm

FB/YL/1994

Gönül FİLOĞLU

Fosfoglukomutaz-1 (PGM-1) Enziminin İzoelektrik Odaklama Yöntemi ile Tiplendirilmesi

FB/YL/1994

Gülay ÖTER

Çocuk Suçluluğunda ailenin Fonksiyonu ve Farik-Mümeyyizlik Kavramı

SB/YL/1994

Yeşim Meral ÖZENGE

Viyana’da Yaşayan “İkinci Kuşak” Türk Gençleri ve Suçluluk

SB/YL/1994

Hülya SAVAŞ

Murgul Bakın işletmelerinde Uzun Süredir Çalışan Kişilerin Kanlarındaki Bakır Seviyeleri ile Eritrosit Glutatyon Redüktaz Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FB/YL/1994

Salih Zeki YILMAZ

Karayolu Trafiğinde Taksirle Adam Öldürme ve Müessir Fiil Suçları

SB/YL/1994

Mehmet Can AKYOL

Hukukumuzda Uyuşturucu Madde Suçları

SB/YL/1994

Burhan DEMİR

Yeni Doğmuş Çocuğun Öldürülmesi Suçu

SB/YL/1994

Ergin TUNCAY

Kriminal Laboratuar Akreditasyon Başvurularında Gözönüne Alınması Gereken Kriterler

FB/YL/1994

Atilla RAHMAN

Cinsel Suçlar, Özellikle Irza Geçme ve Irza Tasaddi Cürümleri

SB/YL/1994

Ramazan APAÇIK

Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi

SB/YL/1994

Hülya OKUMUŞ

Cinsel Suç Faillerinde Kişilik Yapısı

SB/YL/1994

Ümran ÖZKAN

Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi

FB/YL/1994

Tanıl Mehmet BAŞKAN

Adli Tıbbi ve Hukuki Açıdan Çocuk istismarı ve İhmali Olgularında Velayet Hakkına Müdahale

SB/YL/1995

Osman AKBAŞ

Kriminal Laboratuvar Kimya Bölümü Pratik Uygulamaları

FB/YL/1995

Serpil GÜNÜÇ

Adli Tıp Açısından Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının Araştırılması

SB/YL/1995

Mehlika Sevda DAĞLAR

İstanbul Çocuk Mahkemelerine Yansımış Cinsel Suç Olgularının İncelenmesi

SB/YL/1995

Gülnar (HACIHASAN) HACIOĞLU

Alkol Kullanımının Kişilik ve Zeka Üzerine etkisi ve Alkoliklerin İşledikleri Suçlar

SB/YL/1995

Beyhan (COŞKUN) GÜLKAN

Eroin Bağımlılarının Kişilik ve Sosyodemografik Özellikleri

SB/YL/1995

Şahin İPLİKÇİ

El Yazılarının İncelenmesinde İstatistik Yöntemlerinin Kullanılması

SB/YL/1995

Temel AYDEMİR

Cinsel istismara Maruz Kalan Çocukların Adli Tıp Açısından İncelenmesi ve Korunması

SB/YL/1995

Ali Rıza ÜZÜM

Ateşli Silah Kimliğinin Belirtimi

SB/YL/1995

Haluk AKTI

Yasak Sorgu Yöntemleri ve Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/1995

Şirin DÜVENCİ

Suç İşlemiş Ergenler ile Suç İşlememiş Ergenlerin Kişilik Yapılarının Karşılaştırılması

SB/YL/1995

Musa KESKİN

Yangın, Patlayıcılar ve Ateşli Silah Kalıntılarının Toplanması ve Analizinde Temel Stratejiler

FB/YL/1995

Gülberk EMİNSOY

Türk Populasyonunda ADA ve G6PD Sistemlerinin Polimorfizmi ve Adli Bilimlerde Uygulama Alanları

FB/D/1995

Mustafa KAYGISIZ

Kriminalistikte Parmak İzi İncelemesi

SB/YL/1995

Hüseyin AYAR

Ateşli Silah ve Bıçakların Bulundurulması, Taşınması ve Kullanılması Suçları

SB/YL/1995

Jale BAFRA

El Yazısı İncelemelerinde “Kişisel Yazı Unsurlarının İsteyerek Değiştirilmesi” Problemi ve Kimlik Belirlenmesi

SB/D/1995

Zehra Şebnem TOPALOĞLU

Irza Geçme ve Irza ve Namusa Tasaddi Suçlarında Psiko-Sosyal Faktörlerin Araştırılması

SB/YL/1995

Hüseyin ÇAKAN

Hastane ve Hastane Dışı Otopsi Olgularında “Bronşial Mukus ve Kalp kanında” Postmortem Olarak Saptanan Gram Negatif Çomakların Sayısı ile Morgda Kalma Sürelerinin Kaşrılaştırılması

FB/YL/1995

Niyazi Ege GÜRAL

Bant Tetkiki

FB/YL/1995

Yasemin Feride POLAT

Spesifik Semen Marker’lerinin Adli Tıpta Kullanılması

FB/YL/1995

Yusuf Solmaz BALO

Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri

SB/YL/1996

Özlem ŞAKUL

Toprakta Kapiller Elektroforez ile Anyon Analizi ve Adli Bilimlerde Kullanımı

FB/YL/1996

Sevinç HATİPOĞLU

Kan Lekelerinin Türev Spektrofotometrisi Yöntemi ile İdantifikasyonu

FB/YL/1996

Ömer BARLAS

Saç Kıllarından Kimlik Belirtiminde Fosfoglukomutaz-1 (PGM-1) Enzimi Polimorfizminden Yararlanma

FB/YL/1996

Cengiz APAYDIN

Ceza Hukuku ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği

SB/YL/1996

Hülya ŞİŞMAN YÜKSELOĞLU

HLA-DQA1 Lokusunun Polimeraz Zincir Tepkimesine (PCR) Dayanan 2 Farklı Teknik ile Tiplenmesinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

FB/YL/1996

Muradiye AYTAÇ

5732 Kişide Kan Grup ve Alt Gruplarının Polimorfik Sıklık Hesapları

FB/YL/1996

M.Fatih YAVUZ

Kosta Kemiklerinden Yaş Tayini: Türkiye Popülasyonuna Uygun Bir Modifikasyonun Geliştirilmesi

TB/D/1996

Zeka KAYALI

Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Tıbbi Müdahaleler

SB/YL/1996

Ahmet TAŞKIN

Organ ve Doku Nakillerinde Hekimin Cezai Sorumluluğu

SB/YL/1996

Erkut Güçlü KAHRAMAN

Zina Halinde Yakalanana Karşı İşlenen Adam öldürme veya Müessir Fiil Suçları

SB/YL/1996

Taner ARTAN

Aile İçi Fiziksel Yaşlı İstismarı

SB/YL/1996

Emine KÜÇÜKATEŞ

Gen Bozukluklarına Bağlı Hipertrofik Kardiyomiyopati ve Bunun Ani ölüm ile İlişkisi

FB/D/1996

Emine IŞIKLAR

Adli Tıp Kurumu’na Gönderilen Dosyalarla İlgili Gıda Raporlarının Değerlendirilmesi

FB/YL/1996

Çiğdem DEMİRSOY

Psikoaktif Madde Kullananlarda Suçu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

SB/YL/1996

Hatice KULAK

Kasten Adam Öldürme Suçu Faillerinin Kişilik Yapıları ve Sosyodemografik Özellikleri

SB/YL/1996

Fatma ÖZER OKURER

İnsan Saç Kılında İzoelektrik Odaklama Yöntemi ile Eritrosit Asit Fosfataz (EAP) İzozimlerinin Fenotiplenmesi

FB/YL/1996

N.Dilek HASANHANOĞLU

Psikonevroz Tanılı Kadın Hastalarda Aile İçi Örselenme Öyküsünün Sorgulanması ve Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/1996

Suna İPEK

1990-1995 Yılları Arasında İstanbul Adliyelerine Yansıyan Ensest Olgularının Psiko-Sosyal Açıdan İncelenmesi

SB/YL/1996

Salahaddin ÖZENİR

Türkiye’de HbS Polimorfizmi ve Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

FB/YL/1996

Hayati GÜNER

Adolesan İntihar Girişimlerinin İncelenmesi ile İlgili Bir Araştırma

SB/YL/1996

Seda AKÇO

Reşit Olmayanlar Arasında Cinsel İlişkinin Suç Olarak Kabulü ve Ceza Ehliyeti

SB/YL/1996

Erkan YILMAZ

Monoclonal HLA Klas-1 Doku Tipi Plaklarının Babalık Tayinlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Diğer Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması

FB/D/1997

Nuran ACUR

Alkol Alma Seviyeleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki ilişkilerin İstatistik Analizi

FB/YL/1997

Meltem BİLDİRİCİ KÖKDENER

Alfa-1 Antitripsinin 3 Farklı Teknikle Tiplendirilmesi ve Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

FB/YL/1997

Figen ÇAKAR

Trafik Kazalarında Kusur Oranı Tespitinde Bilirkişi Kararlarını Etkileyen ve İkinci Kez Bilirkişiye Gönderilmesinde Etken Olan Faktörlerin İstatistik Analizi

FB/YL/1997

Dündar ÖRSDEMİR

Zina (Tarihçeli, Açıklamalı, İçtihatlı)

SB/YL/1997

Mustafa ÇÖĞGÜN

Ekrandaki Şiddet Görüntülerinin Çocuk Üzerindeki Kötü Etkileri

SB/YL/1997

Mustafa ALBAYRAK

Trafik Kazalarında Kusur ve Kusurun Tesbiti

SB/YL/1997

Ayşegül CAYMAZ

Model Yangınlarda Yangın Hızlandırıcılarının Saptanması ve Bunların İs Oluşumundaki Etkileri

FB/D/1997

Füsun ARAL

Suçta Etken Olabilecek Kişilik Boyutlarının İncelenmesi

SB/YL/1997

Nebahat YAKIŞIKLI

11-15 Yaş Grubundaki Suç İşlemiş Çocukların Sosyo-Kültürel Özelliklerinin Araştırılması

FB/YL/1997

Alpaslan KARABAY

Evlilikte Irza Geçme

SB/YL/1997

İsmail ÇAKIR

Pompalı Av Tüfeği ile Yapılan Atışlarda Saçmaların Dağılımına Göre Atış Mesafesinin Tayini

FB/YL/1997

Sevgi YILMAZ

HLA DQA1’in PCR Ürünlerinin Kapiller Elektroforez ile Ayırımı

FB/YL/1997

Beytullah KARADAYI

Türkiye’de Bölgeler Arası Genetik Uzaklığın 20 Polimorfik Sistem Kullanılarak Hesaplanması

FB/YL/1997

Cengiz CİNNİOĞLU

Çeşitli Doku Biyolojik Sıvı Örneklerinden DNA’nın İzolasyonu ve Kapiller Jel Elektroforezinde STR HUM THO1 PCR Ürününün Ayırımı

FB/YL/1997

Zeynep Belma GÖLGE

Irza Geçme Kavramına Karşı İlgili Meslek Gruplarının Yaklaşımları ve Düşünceleri

SB/YL/1997

İsmail Hakkı ŞENTÜRK

Eczacının Hukuki Açıdan Sorumluluğu

SB/YL/1997

Gülsen ÇAMAŞUVİ

Türk Popülasyonunda Fosfoglukoizomeraz İzozimlerinin Gen Frekansları

FB/YL/1997

Mira Rana GÖKDOĞAN

Adli Tıp ve Hemşirelik Eğitimi

SB/YL/1997

Saba ŞEKER

Kan Lekelerinin İdantifikasyon ve Diferansasyonunda Kullanılan Yöntemelerin İrdelenmesi

FB/YL/1997

Satı KOLUAÇIK

Parafine Gömülü Doku Örneklerinde HUMTHO1 Lokusunun Araştırılması

FB/YL/1997

Neylan ZİYALAR

Çocukların Cinsel İstismardan Korunması – Bir Eğitim Modeli Önerisi

SB/D/1998

Hasan Bülent ÇETİN

Organik Fosfatlı Pestisitlerin Postmortem Materyallerden İdentifikasyonu

FB/D/1998

Ayşen Ufuk SEZGİN

Ensestin Ruhsal Değerlendirilmesi, Uzman Tanıklık

SB/D/1998

Ş.Güliz KOLBURAN

Eş Öldürme Olgularında Sosyal Kültürel ve Psikolojik Faktörler

SB/D/1998

Gülsüm SIRMA

İntihar Girişimi Sonuçu Acil Servise Başvuranlar Üzerinde Prospektif Bir İnceleme

SB/YL/1998

Ayşe Gülay ERMAN

Psikojenik Erektil Disfonksiyonların Boşanmalara Olan Etkisinin Adli Tıbbi Psikososyal Yönlerden İncelenmesi

SB/YL/1998

Cengiz BATI

Atış Artıklarını Toplama ve Belirleme Yöntemleri

SB/YL/1998

Mehmet KARATAŞ

Organ ve Doku Naklinin Hukuki ve Cezai Yönden Değerlendirilmesi

SB/YL/1998

Emsal SARICA

Ninhidrin ve DFO Reaktifleri ile Gizli Parmak İzlerinin Görünürleştirilmesi

FB/YL/1998

Ayşe ÇAKICI

Formülasyon Kalite Kontrolünde Kapiller Elektroforez

FB/YL/1998

İbrahim ERGÜN

Müstakil Faili Belli Olmayan Adam öldürme Suçlarında Failin Tespit Edilmesi Bakımından Adli Tıp İncelemelerinin Yeri ve Önemi

SB/YL/1998

Aynur GİRİŞ ATALAY

Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu Madde Suçları

SB/YL/1998

Kibriye ÜSTÜN

Taşıt Tekniği Yönünden Seyir Güvenliği

FB/YL/1998

Nazmiye ALAGÖZ

Adam Öldürme Suçu İşlemiş Ergenlerle Suç İşlememiş Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması

SB/YL/1998

Nurhas SAFRAN

Irza Geçme Mağdurlarına Toplumun Bakış Açısı

SB/YL/1998

Belgin DURGUN

Hemşirelikte Cinsel Taciz

SB/YL/1998

Mehmet ÇETİN

İmzalarda Zaman İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler

SB/YL/1998

İsmail AKSOY

Uyuşturucu Maddeler Konusunda Organize Suç

SB/YL/1998

Kemalettin EREL

Ceza Hukuku ve Adli Bilimler Açısından Haksız Tahrik

SB/YL/1998

Alper SEVER

Uluslararası Belgeler Işığında Küçüklerle İlgili Ceza ve Güvenlik Önlemleri

SB/YL/1998

Arif BİNGÖL

Dondurulmuş Gıdaların Mikromiyolojik Yönden İncelenmesi

FB/YL/1998

Hatice SÜER

Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışı Gösteren Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının Kişilik Özellikleri ve Geçmiş Yaşam Deneyimleri Açısından Karşılaştırılması

SB/YL/1998

Nesrin BARUTÇU

Cinsel Saldırı Mağdurlarının Karşılaştığı Sorunların Değerlendirilmesi

SB/YL/1998

Temel Orkun ERUYGUN

Süper İletken İleri Teknoloji Aygıtlarının Adli Tıpta Kullanımı

SB/YL/1998

Rasim İsa BİLGEN

Uyuşturucu Maddelerin Arzı İle Mücadele

SB/YL/1998

Ekrem KELEŞ

Tecavüz Olaylarında Olay Yerinde Bulunabilecek Lekelerin Hangi Vücut Sıvısına Ait Olduğunun SDS-PAGE Tekniğini Kullanarak Araştırılması

FB/YL/1998

Abdullah AKSU

Polislik Mesleğinin Depresyona Yatkınlığı Açısından İncelenmesi

SB/YL/1998

Dilvin Berrak GÜNEY

Kriminal Alanda Bulunan Eser Miktardaki Delillerinden DNA Çekitlemesinde Üç Ayrı Yöntemin Karşılaştırılması

FB/YL/1998

Selami DURAK

Bant Kayıtlarının İspat Gücü

SB/YL/1998

Demet TANRIVERDİ

Ceza Yargılamasında Bilirkişilik ve Ağır Ceza Mahkemelerinde Adli Tıp Raporlarının Etkisi

SB/YL/1998

Zehra KAYI

Üniversite Gençliği ve Mezunlarına Yönelik Cinsel Saldırı Mağdur Araştırması

SB/YL/1998

Yusuf YÜKSEKTEPE

Adli Vakalar Jeolojik Kanıtların Değerlendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar

FB/YL/1999

Ahmet Gökmen AKÇAL

Türkiye’de Uyuşturucu Bağımlılığı Kavram ve Boyutları

SB/YL/1999

Mehmet Şerif CANSEVER

Opiyatlara Bağımlı Kişilerin Tedavisinde Kullanılan Metadon ve Metabolitlerinin Kapiler Elektroforez Tekniği ile Saptanması

FB/YL/1999

Bestami ÇOLAK

Sentetik Uyarıcılardan Metamfetamin ve Metilendioksimetamfetamin’in Vistar Tipi Sıçan İdrarında Kapiler Elektroforez ve Gaz Kromotografisi Kütle Spektrometresi ile Tayini

FB/YL/1999

Agah Serkan HÜNER

Kılda Radix ve Carpus’tan, Aynı Zamanda Kepekten DNA Eldesi ve Bunun Adli İdantifikasyonda Kullanımı

FB/YL/1999

Ramazan ALTUNBEY

Kastı Aşan Adam Öldürme Suçları

SB/YL/1999

Hafize ÖZÇEŞMECİ

Ailesi Göç Etmiş Tutuklu Çocukların Uyumsal Davranış Özelliklerinin İncelenmesi

SB/YL/1999

Alper ENGELER

Antisosyal Kişilik Bozukluğuna Eğilimli Ergenlerin Psikopatolojik ve Kişilik Özellikleri Açısından İnclenmesi

SB/YL/1999

Faruk ÖĞÜNÇ

Şiddet Suçu İşlemiş Akıl Hastalarının Sosyo-Demografik Karakteristikleri ve Psikiyatrik Tanıları

SB/YL/1999

Önder KARAVAİZOĞU

Hukuki ve Adli Tıbbi Açıdan Ailenin Terki Fiili

SB/YL/1999

Yusuf Nejat AKALIN

Suça İtilmiş Çocukların Adli Tıp Açısından İncelenmesi ve Cezaevinde Bulunan Suça İtilmiş Çocukların Deskriptif Olarak İncelenmesi

SB/YL/1999

Günay YILDIZ

Tükrük Kalıntılarından Dermal Swablama Yöntemiyle Amilaz Tayini

FB/YL/1999

Nilgün ERTUĞRUL

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğiyle Gıdalara Katılabilen Bazı Katkı Maddelerinin Üst Limitleri ile İlgili Sağlık Sorunları

FB/YL/1999

Bedri KESMEZ

Adli Tıp Açısından Ceza Yargılamasında Bilirkişilik

SB/YL/1999

Kenan KOÇER

Ağırlaşmış Müessir Fiil İle İlgili Adli Tıp Kurumu’nda Uygulanan Kıstaslar Üzerinde Bir İnceleme

SB/YL/1999

Necattin GÜNDÜZ

Yangın Sonrası Enkazın Adli Delil Olarak Değerlendirilebilirliği ve Sabotaj Olasılığının Araştırılması

FB/YL/1999

Mehtap ALTUĞ

Adli Bilimlerde HLA DQA1 Dizin Analizi

FB/D/1999

Halil İbrahim TÜRKYILMAZ

İşkence ve Adli Tıp’ta Tespiti Sorunu

SB/YL/1999

Turgay DOĞUDAN

Adli Amaçlı İncelemelerde Manyetik Materyallerde Kurgu Aranması

FB/YL/1999

Zeynep Funda ENGİN AKCAN

İstanbul’da Suç Zanlısı Kadınlarda Kişilik Özelliklerinin Saptanması; Bunların Göç ve Suç Özellikleriyle İlişkilendirilmesi

SB/YL/1999

Necla UĞURLU

Homoseksüelliğin; Psikolojik, Sosyal ve Hukuksal Yönü

SY/YL/1999

Binnur NİŞANCI

Psikoaktif Madde Almış Kişilerin Otopsi Olgularında Kimyasal Bulgular

FB/YL/1999

Kasım DİKENCİK

Afyon Alkaloidlerinin HPLC  ve GC/MS İle Ayrımı

FB/YL/1999

Rüştü KİRMAN

Türk Toplumuna Özgü Fasiyal Yumuşak Doku Kalınlıkları

TB/D/1999

Gönül FİLOĞLU

7 Tetramerik STR Lokusunun Kriminal İdantifikasyondaki Önemi

FB/D/1999

Hatice Deniz ÖZDEMİR

Tutuklu ve Hükümlülerin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

SB/YL/1999

Murat GÜLVER

Parmak İzi Klasifikasyonu, Karşılaştırılması ve AFIS (AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEMS) Yazılımlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/1999

H.Cihangir TUĞSAVUL

Kimya Sanayinde İş Güvenliği Problemlerine Adli Tıbbi Yaklaşımlar

FB/YL/1999

Mert VAN

Suçu Önlemeye Yönelik Türkiye’ye Uygun Bir Eğitim Stratejisi

SB/D/1999

Hakan DEDE

Türk Ceza  Hukuku ve Adli Tıp Bilimleri Açısından İntihar

SB/YL/1999

Yusuf Tunç DEMİRCAN

Gıda Maddelerinin Kontrolüne İlişkin Kurallar ve Suçlar

SB/YL/1999

Yıldız ÇAKIR

Türkiye’de 11-15 Yaş Arasında İşlenen Suçların Hukuki Görünümü ve Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/1999

Nevin AKÇAL

Pasaport Sahteciliği

SB/YL/1999

Leyla ÇAKICI GERÇEK

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Üzerine Bir Araştırma

SB/YL/1999

Uğur Yaşar GÜNGÖR

Hukuka Aykırı Delillerin Geçerliliği

SB/YL/1999

Yüksel ÇAKIR

Türk Ceza Hukuku’nda Kasten Müessir Fiillerin Adli Tıbbi Yönden İncelenmesi

SB/YL/1999

Şehri ŞENGÜN

Tekstil Azo Boyar Maddelerinin Parçalanma Ürünleri Olan Kanserojenik Aminlerin GC/MS İle Belirlenmesi

FB/YL/1999

Ismihan AKKUŞ

Irza Geçme İddialarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi

SB/YL/1999

Kadir KURU

Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçları

SB/YL/1999

Şükrü GÖKOĞLU

Ceza Yargılamasında Bilgi Toplama İşlemleri

SB/YL/1999

Muzaffer ŞAHİN

Lisedeki Öğrencilerin Başarı, Beklenti, Ekonomik Düzey ve Çevrelerine Göre Psikoaktif Maddeleri Kullanım Yönünden Karşılaştırılması

SB/D/1999

Selma GÜNGÖR

Sağlık Sektöründe Cinsel Taciz Mağdur Araştırması

SB/YL/1999

Gülsüm ERTEKİN

Madde Kullanımının Cinsel Şiddet İle İlişkisi

SB/YL/1999

Hakan KAYMAK

Banknot Sahteciliği

SB/YL/1999

Feryal KARAMAN

Diş İzlerinin İncelenmesiyle İdentifikasyon

TB/D/2000

Hüseyin AFŞİN

İskelet Kalıntılarında Dişlerden Yaş Tayininde Dentin Transparasyonu Görüntü Analizi Yöntemi

TB/D/2000

Alp ÇAKMUT

Trafik Kazalarında Cezai Sorumluluk

SB/YL/2000

Dilaver NİŞANCI

Trafik Kazalarında Bilirkişilik ve Hukuksal Koruma Sigortası

SB/YL/2000

Murat Kutlu SEZEN

Hukuk ve Adli Tıp Açısından Babalık Davaları

SB/YL/2000

Aynur SAYIM

Lise Öğrencilerini Bilgilendirmenin Madde Konusundaki Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi

SB/YL/2000

Hatice Yıldız BURKOVİK

Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocukların WISC-R Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2000

Musa GÜLNAR

Düzce Ağır Ceza Mahkemesine 1990 Yılından İtibaren İntikal Eden Kasten Adam Öldürme Suçlarına İlişkin Dosyaların İstatiksel İncelenmesi

SB/YL/2000

Fatma Saliha KAYHAN

Yağ Asidi Etil Esterlerinden Alkol Belirteci Olarak Yararlanma

FB/YL/2000

Ramazan BOZTEPE

Afyon İlinde 1994-1998 Yılları Arasında Yapılmış 853 Adet Ölü Muayenesi ve Otopsinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2000

Kemal KARANFİL

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Işığında Türk Hukukunda Çocuğun Ana-Babasını Bilme Hakkı, Üremeye Yardımcı Teknolojiler ve Adli Bilimler

SB/YL/2000

Fügen BALCIOĞLU

Gıda Güvenlik Denetiminde Aflatoksin İle İlgili Adli Kanıtlar

FB/D/2000

Ramazan ERDOĞAN

Polisin İfade Alma Yetkisi ve Yöntemleri

SB/YL/2000

Ersin CANDEMİR

Kamu Güvenliğinin Sağlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması

SB/YL/2000

Kamil KUYUCU

İstanbul Metropolünde 1996-1997-1998 Yıllarında Meydana Gelen Asayişe Müessir Fiillerin İncelenmesi ve Önleme Yöntemleri

SB/YL/2000

Murat AKKUL

İstanbul Bölgesinde Gerçekleşen Terör Amaçlı Patlayıcı Madde Kullanımının İrdelenmesi

SB/YL/2001

Mustafa KAYAOĞLU

Türkiye’de Uyuşturucu Madde Suçlarının Önlenmesinde Drog Testi Uygulamasının Hukuki Boyutlarının İncelenmesi

SB/YL/2001

Perihan BAŞTÜRK

Acil Servis Başvurularının Adli Olgular Yönünden İncelenmesi

SB/YL/2001

Mehmet Sıddık ÇİNKO

Hasta Haklarının Hukuki ve Tıbbi Açıdan İrdelenmesi

SB/YL/2001

Havva ALTUNÇUL

Kemik Dokudan DNA Çekitleme ve Tipleme Yöntemleri

FB/D/2001

Yakup YILDIZ

Hukuki Açıdan Aile İçi Şiddet Olgusu

SB/YL/2001

Serdar GÖÇER

Türk Ceza Uygulamasında Silah ve Adli Tıp Bakımından İncelenmesi

SB/YL/2001

Nagihan ŞENDOĞAN DALKANAT

Erkek Eşcinsellerde Uygulanan Fiziksel Şiddet ve Bu Bireylerin Uyguladıkları Fiziksel Şiddetin Değerlendirilmesi

SB/YL/2001

Burçin ALSANCAK

11-16 Yaş İntihar Girişiminde Bulunmuş Çocuklarda Depresyon, Aksiyete ve Benlik Algısı

SB/YL/2001

Fahrettin Kemal YERLİ

Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller ve Adli Tıp Yönünden İncelenmesi

SB/YL/2001

Hüseyin ASLAN

4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu’na Göre İletişimin İzlenmesi ve Tespiti

SB/YL/2001

Bülent ALBAYRAK

Olay Yeri İncelemesi ve Hüviyet Tayini

SB/YL/2001

Hasan YALÇIN

TCK’nın 414-418.Maddeleri Kapsamında Konya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1990-2000 Yılları Arasında Yansıyan Cinsel Saldırı Suçlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2001

Mehmet ASLAN

İstanbul Bölgesinde Kolluk Güçlerine Yansıyan Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

SB/YL/2001

Mahperi Meltem CANVER KOZANOĞLU

Islahevindeki Hükümlü Çocuklarda Kişisel ve Sosyal Uyum

SB/YL/2001

Sadettin Erhan ANZERLİOĞLU

Televizyon Haberciliğinde Etik Dışı Yayınlar

SB/YL/2001

Cengiz CİNNİOĞLU

Y Kromozomu Varyasyonlarının Analizi ve Adli Bilimler Alanında Kullanımı

FB/D/2001

Şenol  DEMİR

Türk Yargı Sisteminde İnfaz Hukuku ve Uygulaması ile Adli Bilimler Açısından Cezaların Caydırıcılığı ve Suçluların Topluma Kazandırılması

SB/YL/2001

Seyfullah ÇAKMAK

Ölüm Cezalarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi

SB/YL/2001

Emine AKDENİZLİ

Sera Tarımında Kullanılan Pestisit Kalıntılarının İncelenmesi

FB/YL/2001

Hakan DÜNDAR

Türk Ceza Kanununun 414-418 Maddeleri Kapsamında Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1996-2000 Yılları Arasında Yansıyan Cinsel Saldırı Suçlarının İncelenmesi

SB/YL/2001

Birsen TÜRK

Evlenme Sebebiyle Dava veya Cezası Tecil Kapsamında Olan Cinsel İçerikli Suçların İncelenmesi

SB/YL/2001

Sema ÖZDEMİR

Uçucu Madde Kullanımı ve Şiddet

SB/YL/2001

Süleyman CEYHAN

Ceza Hukuku ve Adli Bilimler Açısından Meşru Müdafaa

SB/YL/2001

Yani KOÇİAS

Allogenik İlik Nakli Gerçekleştirilmiş Hastalarda 6 DNA Lokusu Veriminin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

FB/YL/2001

Lale Pınar ÇORAKLI

Cinsiyet Değişikliğine Esas Olacak Kriterlerin Belirlenmesi

SB/YL/2002

Ayşe ÇERKEZİ

Kısa Ardışık Tekrarlardan CSF1PO, THO1, TPOX, Sistemlerinin Kosova Türkleri’nde Sıklık Dağılımının İncelenmesi ve Adli Bilimler Alanında Değerlendirilmesi

FB/YL/2002

Halit Nadir GÜL

Hırsızlık Suçlarının Aydınlatılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bursa İli Pilot Uygulaması

FB/YL/2002

Süleyman MEMİŞÇİ

Trafikte Ağır Vasıta Sürücülerinin Kişisel Hata Kaynakları

SB/YL/2002 

Ayhan KARA

Antalya İlinde Organize Suç Olgularının İrdelenmesi (2000 – 2001)

SB/YL/2002

Ayşe KOYUNCU

Madde Bağımlılığında İntihar Eğiliminin Değerlendirilmesi

SB/YL/2002

Fergan GENÇ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Personeli’nin Tıbbi Uygulamalardan Doğan Yasal Sorumluluğu Çerçevesinde İncelenen Olguların Değerlendirilmesi

SB/D/2002

Mustafa Remzi TOPRAK

Türk Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar ve Özellikle Irza Tecavüz Suçu Bakımından Mağdur Rızası Hakkındaki Görüşler

SB/YL/2002 

Atilla ÖZTÜRK

Adli Tıp Uygulamasında Hekim Hataları ve Hekimin Sorumluluğu

SB/YL/2002 

Oya TANÇ

Kan İdrar ve Saç Örneklerinde Opiatların İmmunolojik Metod ile Taranması ve   GC-MS İle Konfirmasyonu

FB/YL/2002 

Ahmet ACAR

İstanbul’da Yağma Suçu Mağdurlarının Eşkal Değerlendirilmesi

SB/YL/2002 

Eyüp BULDUKOĞLU

Mermi Çekirdeğinin Balistik İncelemesi ile Silah Markasının Belirlenmesi

SB/YL/2002 

Sadık Güray AKIN

Adli Grafolojide Sağlık Mukayese Belge Teminin Esasları

SB/YL/2002

Yelda KABLAMACI ATAN

Lise Öğrencilerine Yönelik Fiziksel Şiddetin Değerlendirilmesi:Bir Pilot Çalışma

SB/YL/2002

Ali Cengiz KARACA

Toprak Delillerinin Mikroskopik Analizler İle Farklılandırılması

FB/YL/2002

Saniye SARIOĞLU DALBUDAK

Siyanüre Maruz Kalan Altın Yapım Yerlerinde Çalışanlarda Plazma ve İdrarda Spektrofotometrik Yöntemle Tiyosiyanat Tayini

FB/YL/2002

İsmail AYTAÇ

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Hukuki ve Adli Tıbbi Açıdan İncelenmesi

SB/YL/2002

Selen GENÇ

Namus Cinayetlerinin Yazılı Basına Yansıması

SB/YL/2002

Tarkan YILDIZ

Türk Ceza Kanunu’nun 451. Maddesi ve Adli Tıp Boyutu

SB/YL/2002 

Mehmet Ali BARIN

Polisin Silah Kullanma Yetkisi ve Yargıtay Kararlarına Göre Zorunluluk Sınırının Aşılması

SB/YL/2002

Emin KOÇ

Zabıtanın Silah Kullanma Yetkisi

SB/YL/2002

Özgür NİKBAY

İntihar Saldırıları

SB/YL/2002

Abdurrahman KAVUN

Sarhoşluk

SB/YL/2002

Evren İŞLER

Otopsi Kararı

SB/YL/2002 

Alev SEZEN

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması

SB/YL/2002 

Oğuz ESENBOĞA

G-3 ve AKM (Kalashikov) Marka Tüfeklerde Atış Mesafesinin Tespiti

SB/YL/2002

Mesut ÖZCAN

Hekimin Tıbbi Hatalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu

SB/YL/2002

Fergan GENÇ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Personeli’nin Tıbbi Uygulamalardan Doğan Yasal Sorumluluğu Çerçevesinde İncelenen Olguların Değerlendirilmesi

SB/D/2002

Resul ÇAKIR

Yargıtay 1.Ceza Dairesine 1995-2000 Yılları Arasında İntikal Eden Dosyalarda Namus Saiki İle İşlenen Adam Öldürme Suçlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2002

Ertan ÜNSAL

1995-2000 Yılları Arasında Adana İli ve Kozan İlçesi Adli Yargı Çevrelerinde Namus Saiki ile İşlenen Kasten Adam Öldürme ve Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçları

SB/YL/2002

Mustafa BİRCAN

İstanbul İli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Etkinliklleri:183 Ölüm Olayının Analizi

SB/YL/2002

Murat Hasan TABAKOĞLU

Dopimin D2 Reseptör Geni Polimorfizminin DRD2 Mikrosatelit Polimorfizmi ile Karşılaştırılması

FB/YL/2002

Selin MÜDERRİSOĞLU

Adolesan Döneminde Karşılaşılan İntihar Eğilimlerinde Aile İçi Duygusal ve Fiziksel İstismarın ve Depresyonun Etkileri

SB/YL/2002

Şükrü İLCİ

Çocuk Yargılaması ve Çocuk Suçluluğunun Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/2002

Sinan YILMAZ

Dünyadaki Uygulama ve Mevzuatımız Açısından Kiralık Rahim “Surrugate Motherhood”

SB/YL/2002

Ömer GÜLMÜŞ

Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarındaki Hukuki Sorunlar

SB/YL/2002

Gökçe YILDIRIM

Adli Tıp Yönünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararları ve İç Hukukta Olay Yeri İncelemesi ve Otopsi

SB/YL/2002

Koray YILDIZ

Olay Yerinde Bulunabilecek Biyolojik Materyalden Amelogenin DNA Lokusunun İncelenmesi ile Cinsiyet Tayini

FB/YL/2003

Fatma Mukaddes ÖZTÜRK

İstanbul’da Dolum Sonrası Kaynak Sularının Mikrobiyolojik İncelenmesi

FB/D/2003

Niyazi Ege GÜRAL

Bilgisayar Ortamında Kurgulanıp Manyetik Banda Kaydedilen Ses Sinyallerinin Adli Amaçlı İnceleme Yöntemi

FB/D/2003

Erdinç ÖZTÜRK

Travma Kökenli Dissosiyatif Bozukluk Vakalarının Ailelerindeki Çocukluk Çağı Travmalarının Sıklığı

SB/D/2003

Yasemin BALCI

Travma Skorunun Etkili Eylemlerin Değerlendirilmesinde Kullanımı

TB/D/2003

Gülnaz TATLICI

Ölüm Zamanı Tayininde Postmortem DNA Degradasyonu:Flow Sitometrik Analizin Önemi

FB/D/2003

Emel Hülya YÜKSELOĞLU

Y Kromozomunun Babalık Tayininde ve Adli İdantifikasyonda Kullanımı

FB/D/2003

Tanıl Mehmet BAŞKAN

Yaşlı Suçluluğu ve Yaşlıların Ceza Hukuku Karşısındaki Durumları

SB/D/2003

Ümran ÖZKAN

Gıda Mevzuatına Aykırı Olduğu İddia Edilen Gıdaların Cezai Takibinde Adli Tıp Kurumunun Önemi

FB/D/2003

Ülkü ÇINAR

Sağlık Hukuku

SB/D/2003

Leyla GERÇEK

Hukuk ve Adli Bilimler Açısından Kan Gütme Saiki ile İşlenen Adam Öldürme Suçu

SB/D/2003

İsmail ÇAKIR

Enerji Dağılımı X Işını Analizörlü Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDS) İle Sıkça Karşılaşılan Katı Adli Delillerin İncelenmesi

FB/D/2003

Erkut Güçlü KAHRAMAN

Türkiyede Adli Bilimlerin Avrupa Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

SB/D/2003

Nazan EMİL ÖĞÜNÇ

Kadın Cezaevi Populasyonunda  Adam Öldürme Suçu İşlemiş Kadınların Suç Motivasyonlarının ve MMPI Profillerinin Araştırılması

SB/D/2003

Gürol CANTÜRK

CO-Oximeter'li Kan Gazları Cihazı ile Karboksihemoglabin Stabilitesinin İncelenmesi

TB/D/2003

Belkıs BALİ ORUĞ

ABO Glikozil Transferaz Geninin (ABO Kan Grubu) Tiplenmesi ve Adli Bilimlere Uyarlanması

FB/D/2003

Hidayet TAHTACI

Türkiyede Biyolojik Materyallere İlişkin Yasal Düzenlemeler

SB/YL/2003

Kemal  TANER

Türk İlaç Endüstrisinde, Uluslararası Standartlarına Uyumluluğunun İncelenmesi

FB/YL/2003

Ayla SAĞ

Cannabis Sativa L’de Menşei Tayini Amacı İle DNA İzolasyonu

FB/YL/2003

Mustafa ASLAN

Irza Geçme Suçu Nedeniyle Türkiye Cezaevlerinde Bulunan Mahkumların Profili

SB/YL/2003

Aydın TEZCAN

Ateşli Silahlarla İlgili Suçlar Nedeniyle Türkiye Cezaevlerinde Bulunan Mahkumların Profili

SB/YL/2003

Mehmet BAHADIR

Paralarda Sahtecilik Suçları

SB/YL/2003

Bülent NAYIR

Ceza Yargılamasında Mahkum Hakları

SB/YL/2003

Yener YAVUZ

Uyuşturucu Madde Suçu Nedeniyle Türkiye Cezaevlerinde Bulunan Mahkumların Profili

SB/YL/2003

Alpay GÖÇMEN

Adam Öldürme Suçu Nedeniyle Türkiye Cezaevlerinde Bulunan Mahkumların Profili

SB/YL/2003

Meltem SERGER

Uçucu Madde Kullanan Çocuklarda Wechsler  Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) Değerlendirme Sonuçları

SB/YL/2003

Hasan CAN

Törelerin Etkisiyle İşlenen Adam Öldürme  Suçları ve Bu Suçlarla İlgili Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemelerinin 1990-2000 Yılları Arasında Verdikleri Kararların İncelenmesi

SB/YL/2003

Yasin BEŞER

Bursa İlindeki Uyuşturucu Madde Suçlarının Değerlendirilmesi

FB/YL/2003

Murat GÖK

1997-2002 Yılları Arasında Polis İntiharları

FB/YL/2003

Bilal YALÇIN

Çocuk ve Suç İlişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 Kayıtları Esas Alınarak)

SB/YL/2003

Ramazan Rıza BARUT

İstanbul İlindeki Jandarma Bölgesinde Suçtan Mağdur Olmuş Çocukların Görünümü

SB/YL/2003

Osman DELEN

İstanbul İli 3(üç) Jandarma Bölgesindeki Çocuk Suçluluğunun Görünümü

SB/YL/2003

Ayşe Elif YAVUZ

Tutuklu Yada Hükümlü Erkek Ergenlerde Kriminolojik Öykü ile Madde Kullanımı ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki

SB/YL/2003

Eyüp ORTATEPE

Polisin Hizmetiçi Eğitiminde Olay Yeri İncelemesi Eğitiminin Analizi

SB/YL/2003

Zafer TUNCEROĞLU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesinde Polis Açısından Cinsel Saldırı Suçların Soruşturulmasında Mevcut Uygulamalar ve Yeni Yaklaşımlar

SB/YL/2003

Medine YARAR

Polimorfik Dopamin D2 Reseptörünün Madde Bağımlılığı İle İlgisi

FB/YL/2003

Oğuz ÜSTÜNEL

Çocuk Muhakemesi İçinde Çocuk Kolluğu ve Bir Uygulama Örneği:Bahçeşehir Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi

SB/YL/2003

Sinem YILDIZ

Erkek Homoseksüel ve Heteroseksüellerin Çocukluk Çağı Duygusal İstismar ve İhmalinin Depresyon Düzeyi Üzerindeki Etkisi

SB/YL/2003

Oktay KAYGISIZ

İstanbul’da Taksi Gaspı Olayları ve Failleri Üzerine Bir Araştırma

SB/YL/2003

Özgür SEVİM

Alkoliklerde Keton Cisimleri ile Ketoasidoza Bağlı Ölümler Arasındaki İlişki

FB/YL/2003

Kürşat DURMUŞ

Olay Yeri İncelemesinde ve Örnek Alımında Delilin Devamlılığının Sağlanması

SB/YL/2003

Şeyda İŞMAN

Çocukluk Çağı İstismarı ve İhmalinin Çocuk Suçluluğuna Etkisi

SB/YL/2003

Osman DOLU

Kredi Kartları Sahteciliği ve Dolandırıcılığı

SB/YL/2004

Mehlika Sevda DAĞLAR

11-15 Yaş Arası Çocuk Suçlularda Aile İçi Şiddet ve Davranış Problemlerinin Suçta Tekrar ile İlişkisi

SB/D/2004

Rabiş KESKİN

Glasgow Koma Skalasının Zehirlenme Olgularında Kullanılması

TB/D/2004

İbrahim Ömer BARLAS

DNA-STR Lokusları İle Oluşturulan Veri Tabanının Popgene İstatistik Programı İle Analizi

FB/D/2004

Yüksel SOYSAL

Ateşli Silahlarla Susturucu Kullanımının Atış Artıklarına Etkileri

SB/YL/2004

Beyhan CEYLAN

2000-2003 Yılları Arasında İstanbul Polis Bölgelerinde Meydana Gelen Adam Öldürme Olaylarının Kadın Mağdurlarının İncelenmesi

SB/YL/2004

Hakan KESGİN

İstanbul Halkalı Jandarma Komando Taktik Alayı 1 nci Jandarma Komando Taburu’nun Son 8 Yılda İstanbul İlinde Müdahale Ettiği Toplum Olaylarının İncelenmesi

SB/YL/2004

Alparslan EYÜPOĞLU

İstanbul İli Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı’na Herhangi Bir Suç İsnadıyla Gelen/Getirilen Çocukların Risk Alma Davranışı Bakımından İncelenmeleri

SB/YL/2004

Zafer ERCAN

2003 Yılında İstanbul Liselerinde Öğrenim Gören 16 Yaş Grubu Öğrencilerin Bağımlılık Yapan Maddelere İlişkin Farkındalık Düzeyleri

SB/YL/2004

Ümit SEMERCİ

Jandarma Genel Komutanlığı’na Bağlı Birliklerde 1998-2002 Yılları Arasında Meydana Gelen Erbaş/Er İntiharlarının İncelenmesi

FB/YL/2004

Serdar ŞİMŞEK

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemelerinde  Karara Bağlanmış Konusu Eroin Olan Uyuşturucu Suçları

SB/YL/2004

Itır TARI

İstanbul İlinde Yaşayan Sokak Çocuklarında İntihar Girişimi Davranışları

SB/YL/2004

Tülin ÇINAR

Adli Tıp Kurumuna 2001-2003 Tarihleri Arasında Gelen Narkotik Madde Dosyalarındaki Nikel ve Nicel Analizlerin Değerlendirilmesi

FB/YL/2004

Elif BAYKARA

Suçta GC-MS-NCI Yöntemi İle Diazinon Tayini ve Çeşitli Faktörlerin Diazinonun Saça Adsorpsiyonuna Etkisinin İncelenmesi

FB/YL/2004

Saadet ÖZGAN

Ergenlik Döneminde Dinlenilen Müzik Türü ile Kendine Zarar Verme Davranışı Arasındaki İlişki

SB/YL/2005

Şükriye YILDIZİLİ KARADAYI

Uçucu Madde Bağımlılarında Antemortem ve Postmortem Örneklerde Madde Düzeylerinin Headspace Gaz Kromotografisi ile Belirlenmesi

FB/YL/2005

Mira Rana GÖKDOĞAN

Fotoğraf Karşılaştırmaları ile İnsan Yüz Morfolojisi

SB/D/2005

Alper ENGELER

Psikopati ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu

SB/D/2005

Erhan ÖZDEN

Travma Hastalarında Alkol Kullanım Bozuklukları:Sıklığı ve Nedensel İlişkisi

SB/YL/2005

Nurhas SAFRAN

Hemşirelik ve Ebelik Malpraktis

SB/D/2005

Zeynep Belma GÖLGE

Cinsel Saldırıda Etkili Faktörler ve Suçlu Profili

SB/D/2005

Barış MUTLU

İnternet Üzerinden Uyuşturucu, Uyarıcı ve Halüsinojen  Ticareti

SB/YL/2005

Elif YALÇIN

FISH Yöntemi İle İnsan Kaynaklı Biyolojik Materyallerde Cinsiyet Tayini

FB/YL/2005

Güven KAVADARLI

Adli Mühendislik Uygulamaları:Trafik Kazalarının Rekonstrüksiyonu

FB/YL/2006

Gavril PETRİDİS

Mitokondrial Genomun HVR1 VE HVR2 İleri Değişken Bölgelerinin Adli Amaçlı Dizinlenmesi

FB/YL/2005

Şeyda Şebnem ÖZCAN

Biyolojik Leke ve İskelet Kalıntılarının Kimliklendirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

FB/YL/2005

Sharon Sibel BOLLE

Salvinorin-A İsimli Maddenin Hayvan Davranış Modellerinde Etkisinin Araştırılması

FB/YL/2005

İpek KAHYA

İstanbul İli Üç Büyük Devlet Hastanesi Acil Servislerinde Muayeneleri Yapılan ve Raporları Düzenlenen Olgularda Adli Tıbbi Yaklaşım ve Kayıt Sisteminin İrdelenmesi

SB/YL/2005

Selen BÜTÜN

Suç İşlemiş ve Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin İşledikleri Suç Tipleri, Suç İşleyiş Biçimleri ve Kişilik Özellikleri

SB/YL/2005

Ömür TOPAÇ

2001 Yılında Türkiyede 17 Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Kadın Hükümlülerin İncelenmesi

SB/YL/2005

Fevzi CEBE

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Yetiştirme Yurtlarında Barınan Çocukların “Benlik Saygısı”, “Depresyon”, “Kaygı” Skorlarının Ailesi Yanında Kalan Çocuklarla Karşılaştırılması

SB/YL/2005

Merve İŞKOL FİDAN

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvalarında Barınan Çocukların    WISC-R Skorlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2005

Tevhide Aslı ATAMER

Çocuk İstismarı Tarama Anketi:Geliştirme Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

SB/D/2005

Mohammad Ali SHIRIZADEH GHEZELJEH

Tamamlanmış İntihar Olgularında D2 Dopamin Reseptör Polimorfizmi

FB/D/2005

Nezir SUYUGÜL

Travmatik Göz Lezyonlarının Adli Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi

TB/D/2005

Ali Rıza ÜZÜM

İnkar Kastı İle Hareket Edilerek Atılan İmzalarda İmzayı Atan Kişinin Belirlenmesi

SB/D/2005

Hatice KULAK

Cinsel İşlev Bozukluğu Görülen Kadınlarda Geçmiş Travmatik Deneyimler

SB/D/2006

Abdullah Coşkun YORULMAZ

İstanbul Tabip Odası’na Yansıyan Hekim Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından İrdelenmesi

TB/D/2006

Zekai GENÇ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri’ne Yansıyan Avusturya ve Almanya Bağlantılı Organize Uyuşturucu Suçlarının Avrupa Birliği Prensipleri Uyarınca İncelenmesi

SB/D/2006

Yusuf Tunç DEMİRCAN

Diş Hekiminin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumlulukları

SB/D/2006

Hüseyin ÇAKAN

Visseral Leishmaniasis Tanısında Karşılaşılan Sorunlar

FB/D/2006

Akgül Esin UZUN

Erkek Yetişkinlikte Madde Kullanımının Sosyal Benlik Algısı, Kontrol Odağı, Otonomi ve Öfke Kontrolü

SB/D/2006

Servet YETİM

Adli Tıp Açısından Uzuv Zaafı, Uzuv Tatili Ayrımı

SB/D /2006

Atiye Bahar MERGEN

Erken Demir Çağında Cinsiyet ve Boy Gelişimi

SB/YL/2006

Mine ÖZAŞÇILAR

Suç Korkusu:İstanbul’da Yaşayan 18-25 Yaşarası Üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2006

Engin EKER

2005 Yılında İstanbul Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Gören Ergenlerin Yeme Tutumları Değerlendirilmesi ve Kendine Zarar Verme İle İntihar Davranışları Bakımından Karşılaştırılması

SB/YL/2006

Muhammet Emre EJDER

2002 Yılı Kayseri Cezaevi Mahkum Profili

SB/YL/2006

Deniz YILDIRIM

İlkokul Çocuklarının Boğazlarında Kolonize Olan Primer Bakteriyel Etkenlerin Sıklığı ve Anti-Mikrobiyal Direnç Paternleri:2004-2005 Yılında Yapılan 9 Merkezli Epidemiyolojik Çalışma

FB/YL/2006

Ahu İYİGÜN

Plazmadaki Serbest DNA Seviyesinin Travma Ağırlığını Belirlemede Parametre Olarak Kullanılabilirliğinin Sorgulanması

FB/YL/2006

Şeyma UYSAL

İribaş Deniz Kaplumbağlarının (Caretta Caretta) Mikrosatellit DNA Lokusları Kullanımı İle İdantifikasyonu

FB/YL/2006

Pelin ÖNCÜ

Ani Kadriyak Ölümler İle Glikoprotein IIIa Geninin Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FB/YL/2006

Murat YÜKSELOĞLU

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellik ve Psikolojik Gereksinmelerinin İrdelenmesi

SB/YL/2006

Akif ÖZGÜN

Kırşehir Adliyesinde 2000-2004 Yıllarında Cep Telefonuna Karşı, Malvarlığına Yönelik Suçlar Bağlamında İşlenen Suç Dosyalarının İncelenmesi

SB/YL/2006

Hikmet ŞEN

Bursa ve Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemeleri’nde Üç Yılda Görülen Davalarda Bilirkişi Raporlarının Etkinliği ve Bilimsel Delillerinin Bağlayıcılığının Değerlendirilmesi

SB/YL/2006

Selma TEPEHAN

Yoğun Bakım ve Servislerde Çalışan Sağlık Personelinin Ötanaziye Yaklaşımı

SB/YL/2006

Yasemin YÜKSEL

Adli Entomoloji Açısından İstanbul Çağlayan Bölgesinde Hayvan Karaciğer Dokusuna Gelen Böceklerin Fauna Tespiti

FB/YL/2006

Senih Bahadır CEYHAN

Arkolojik İnsan Kemiklerinde İz Element Dağılımı

FB/YL/2006

Şeref GÜRKAN

765-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunlarının Cinsel Suçlar Yönünden Karşılaştırılması ve Silifke Ceza Mahkemelerine 2000-2005 Yılları Arasında Yansıyan Cinsel Suçların İncelenmesi

SB/YL/2006

Mustafa PEKER

Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Tahrik ve Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2001 Yılı ile 2004 Arasındaki Uygulaması

SB/YL/2006

Nazım DORAK

Tem Otoyolunun İstanbul Sınırları İçinde Kalan Kesiminde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Analizi

SB/YL/2006

Eyüp YILDIZ

Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Rızası ve Kapsamı

SB/YL/2006

Selda MERCAN

Opiat Bağımlılarında Sitokrom P450-2D6 (CYP2D6) *3, *4, *5 ve *6 Alellerinin Tek Nükleotid Polimorfizmi

FB/YL/2006

Kasım Hakan EMANETOĞLU

Şiddet Öğelerinin Algılanması ve Öğrenilmesinde, İşitsel ve Görsel Uyaran Olarak Televizyonun Rolü

SB/YL/2006

Bülent USTA

Küçükçekmece Kadın Sığınma Evi Modelinin Antropolojik Yönden İncelenmesi

FB/YL/2006

Aslı ERKAN

Üniversite Öğrencilerinde Öfke İfade Biçimlerinin Saldırganlık Düzeyi Üzerindeki Etkisi

SB/YL/2006

Remzi GEMİCİ

Gömeç ve Burhaniye Adliyelerine 2002-2004 Yıllarında İntikal Eden Aile İçi Şiddet Davalarına İlişkin Dosyaların İncelenmesi

SB/YL/2006

Süleyman YALDUZ

Artvin İlinde 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu’nun Uygulanması

SB/YL/2006

Kadir DAŞTAN

Mitokondriyal DNA Genomu Tek Nükleotid Polimorfizmi’nin Real Time PCR Cihazı İle İdentifikasyonu ve Standardizasyonu

FB/YL/2006

İlknur MÜLAZIMOĞLU

Aile İçi Şiddetin Çocukların Şiddet Eğilimine Etkileri

SB/YL/2006

Mehmet Şükrü NAR

Adrasan İskeletlerinin Makroskopik Analizi

FB/YL/2006

Elvan ERBAŞ

İstanbulda 2006 Yılında 500 Üniversite Öğrencisinin Yakın Çevrelerindeki İntihar Davranışlarının İncelenmesi

SB/YL/2006

Deniz KOCA

Cinsel Dokunulmazlığı Karşı İşlenen Suçların Aydınlatılmasında DNA Delillerinin Önemi

FB/YL/2006

Turan YILDIRIM

Haymana İlçesinde 2000-2005 Yılları Arasındaki Kasten İşlenen Müessir Fiil Suçlarının Adli Tıp Raporları Eşliğinde Değerlendirilmesi

SB/YL/2007

Yücel YAYLA

2001-2005 Yılları Arasında Şanlıurfa Adliyesindeki Ceza Mahkemelerine Yansıyan Davalarda Ceza Sorumluluğu Kavramının İncelenmesi

SB/YL/2007

Gül Satı ALICİ

2005 Yılında İstanbul İlinde Karara Bağlanmış; Marka Patent ve Endüstriyel Tasarım Hakkı İhlallerine İlişkin Ceza Davaları

SB/YL/2007

Şebnem ÖNCEL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Adli Psikiyatri Bölümüne Ateşli Silah Ruhsatı Almak İçin Başvuranların Soysa-Demografik ve Psikolojik Profillerinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2007

Fikret ÖZKAN

Kredi Kartı Sahteciliği Yolu İle İşlenen Suçlarda Kullanılan Teknikler ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

SB/YL/2007

Nevzat EŞİT

Uçucu Madde Bağımlısı Çocukların Suça Yönelik Olarak Sosyo-Ekonomik İncelenmesi

SB/YL/2007

Jülüde Işıl BAĞATUR

Çocuk Hakları Açısından Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklar, Eğitimci, Hekim ve Hukukçu İşbirliğinin Sağlanması

SB/YL/2007

Zafer ÇİÇEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Subesi’nce Düzenlenmiş Oto Hırsızlığı Dosyalarının Analizi

SB/YL/2007

Seda SALİHOĞLU

2006 Yılında Türkiye’de Üç Yazılı Basın Organında Yer Alan “Çocuk Haberlerinin” İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

SB/YL/2007

Dilek SALKIM

Fluoksetin ve Metaboliti Norfluoksetinin Gaz Kromatografisi – Kütle Spektroskopisi (GC-MS) Yöntemi ile Biyolojik Materyalden (İdrar) Tayini

FB/YL/2007

Yasemin MESTAN ÇÜMEN

2004-2005 Yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na İntikal Eden Hırsızlık, Adam Öldürme, Yaralama Olaylarının Geriye Dönük İncelenmesi

FB/YL/2007

Gülçin ŞENYUVA

Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi

SB/YL/2007

Hamdiye İrem SEYALIOĞLU

Semen Tespitinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

FB/YL/2007

Elçin ZORLU

Giysiler ve Ayakkabılardan Elde Edilen Polenlere Göre Kişilerin Belli Bir Ortamda Bulunup Bulunmadıklarının Saptanması

FB/YL/2007

Saba BAŞOĞLU

Türkiye’de 0-6 Yaş Arasındaki Çocuklarını Öldüren Annelerin Temel Motivleri ve Psikopatolojik Yönleri

SB/YL/2007

Handan SEZGİN

Partneri Tarafından Şiddet Görmüş ve Kadın Sığınma Evinde Barınan Kadınların Kullandıkları Baş Etme Yöntemleri İle Algıladıkları Sosyal Desteğin Ruhsal Sağlıkları ile İlişkinin İncelenmesi

SB/YL/2007

Rıza Gökhan BOSTAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesince Düzenlenmiş İnsan Ticareti Suçu Dosyalarının Analizi

SB/YL/2007

Melahat Elif GÜNÇE

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi:DVI Organizasyonu ve Adli Diş Hekiminin Yeri

TB/D/2007

Itır TARI CÖMERT

İstanbul’da Yaşayan 18-28 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Madde Kullanım Alışkanlıklarının İlişkilendirilmesi

SB/D/2007

İrem AKDUMAN

Türkiye’de 1999-2004 Yılları Arasında TCK’nın 46.Maddesinden Faydalanan Kişilerin Şiddet Davranışının Analizi ve Tekrarlama Risk Faktörleri

SB/D/2007

Sevda SEVİMLİ YURTSEVEN

30.12.2005-15.06.2007 Tarihleri Arasında İstanbul Kadıköy Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nde İstanbul Kadıköy Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nde İşlem Gören Dosyaların Retrospektif İncelenmesi

SB/YL/2008

Hakkı Göker            GÖDE

2004-2006 Yılları Arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Düzenleyip Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilen Konusu Eroin Olan Dosyaların Analizi

SB/YL/2008

Aslı Cennet OVACIK

Aile İçi Şiddetin Erkek Çocuğun Şiddet İçeren Suç İşleme Davranışına Etkileri

SB/YL/2008

Nurcan HAMZAOĞLU

Belge İnceleme Alanında Üstü Karalanmış Yazıların Hyperspektral ve Spektral Yöntemlerle Analizi

SB/YL/2008

Ayşe SOLMAZ

Kadavralarda Elde Edilen Kemiklerin Varyasyonu

SB/YL/2008

Semin BARUTÇU

Türk Toplumunda Parmak İzlerinin Antropolojik İncelenmesi

FB/YL/2008

Suat ŞİRİN

Motorlu Araç Kimliğinin Tespiti

SB/YL/2008

Sabahat ERLER

Kadın Eşe Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçu

SB/YL/2008

Özge USAL DÖNMEZ

DNA Analizindeki, Laboratuar Kontaminasyonun Tespiti ve Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

FB/YL/2008

Altay İltan AKTÜRK

Ceza Davalarına Yansımış Kadın Kaynaklı Şiddetin Hukuksal ve Adli Tıbbi Boyutu

SB/YL/2008

Nesrin ÖZKAYA

2002-2006 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulunca Görüş Bildiren Pediatrik Malpraktis İddiası İçeren Kararların İncelenmesi ve Tıbbi Hataların Tespiti

SB/YL/2008

Elif ERSOY

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında İntihar Eğilimi İle İlişkili Özellikler

SB/YL/2008

Burcu YILMAZ

Faili Meçhul Cinayetlerde Mağdur Profili

SB/YL/2008

Hüseyin ULAŞ

Özel Güvenlik Hizmeti Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi Standardizasyonu

SB/YL/2008

Yester ÖZMERİNOĞLU DEMİR

Adli Olaylarda Karşılaşılabilecek Cam Örneklerinin Mikroanalatik Yöntemler Kullanılarak Tanımlanması ve Farklılandırılması

FB/YL/2008

Hatice BULMUŞ

Yaralanmalarda Ruhsal Muayenenin Kullanımı

SB/YL/2008

Alper Ozan MARAKOĞLU

Edebiyat Eserleri Açısından Mühtehcenlik Suçu ve Bilirkişilik

SB/YL/2008

Pınar SERTBULUT

Enerji Dağılımı X-Işını Analizörlü Taramalı Elektron Mikroskobu İle Cam Örneklerinin İncelenmesi

FB/YL/2008

Emre AKGÜNEŞ

Adli Kimliklendirmede VNT İle STR Sistemlerinin Ayrım Güçlerinin Karşılaştırılması

FB/D/2008

Münevver MERTOĞLU

İstanbul’da Yoğun Göç Alan Bölgelerdeki İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmen ve Yöneticilere Verilen Eğitimin Şiddet Algılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

SB/D /2008

Beyhan CEYLAN

Ülkemizde Olay Yeri İnceleme Uygulamalarına Genel Bakış ve Mevcut Sistemin Değerlendirilmesi

FB/D/2008

Özge ÜNLÜTÜRK

Vertebralarda Metrik Veryasyon

SB/D/2008

Yani KOÇİAS

DNA Düzeyinde Soybağı Belirtimi Yapılan Laboratuarlarda Uluslararası Kalite Güvencesi

FB/D/2008

Selin MÜDERRİSOĞLU

Madde Kullanımını Önleme Stratejileri ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Önleme Programı

SB/D/2008

Rıza DEŞTİ

Dopamin D3 ve D4 Reseptör Gen Varyasyonların ve Madde Bağımlılığı İle İlginin Saptanması

TB/D/2008

Caner DEMİR

Türkiye’de Alınması Gereken Biyogüvenlik ve Biyosavunma Önlemleri

FB/YL/2009

Bilge SAYICI

Türkiye’de Hukuk ve Adli Bilimler Açısından İmza ve Karşılaşılan Sorunlar

SB/YL/2009

Zilan DEMİRCAN

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kemerburgaz-Ağaçlı Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin’de Bulunan Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Sosyodemografik ve Kriminolojik Bakımdan Değerlendirilmesi

SB/YL/2009

Mustafa KOLENOĞLU

Sağlık Mesleği Mensuplarının Sır Saklama ve Suçu Bildirme (İhbar) Yükümlülüğü

SB/YL/2009

Anıl ÇAKIR

Aile İçinde ve Toplumda Maruz Kalınan Fiziksel Şiddetin Değerlendirilmesi

SB/YL/2009

Yasemin GAZİARİFOĞLU

Suç Mağduriyeti Korkusu ve Algılanan Suç Mağduriyeti Riskinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2009

Özlem ÇOLAK

Eşcinsellere Yönelik Nefret Suçları ve Toplumun Bu Suçlar Kapsamında Faile ve Mağdura Yönelik Tutumları

SB/YL/2009

Aslı YAYAK

Türkiye Cezaevlerindeki Islah Rehabilitasyon Çalışmalarının Diğer Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırılması

SB/YL/2009

Özlem BÜLBÜL

Kimliklendirmede ve Nesep Tayini İçin Otozomal SNP Lokuslarının Belirlenmesi ve Validasyonu

FB/YL/2009

Doruk ARGAÇ

SNaPshot Minisekanslama Tekniği Kullanılarak Mitokontriyal DNA’da SNP Lokuslarının Analizi

FB/YL/2009

Gülden Onur KONDAKÇI

Adli Bilimlerde LUCİLİA SERİCATA Larvalarının Kullanımı

FB/YL/2009

Perihan YUCA

İstanbul, Pendik İlçesi Akfırat Beldesi’nde Adli Entomolojide Kullanılan Sinek Türlerinin Belirlenmesi

FB/YL/2009

Yasemin TİRİTOĞLU

Toplu Taşıma Araçlarında Epidemiyolojik Araştırma

FB/YL/2009

Burcu AKHAN

Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Etkisi

SB/YL/2009

Gizem GÖCEK

Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve Çocuklara Uygulanan Ceza ve Güvenlik Tedbirleri

SB/YL/2009

Levent TUTANÇ

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi  (GC/MS) İle Eroin, Kokain,  Amfetamin Grubu Maddelerin Birlikte Analizi İçin Yöntem Geliştirme

FB/YL/2009

Özer Salih YILDIZ

Sporda Cinsel Taciz ve İstismarın Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma

SB/YL/2009

Yasemin SANAL

Uzun Yol Araç Sürücülerinde Madde Kullanımı, Maddeye Erişebilirlik ve Madde Tarama Testlerine Bakış Açısı

SB/YL/2009

Nimet Nesrin DUMAN

Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Verilmiş Olan Uyuşturucu Madde Kullanan Hükümlülerde Psikosomatik Düşünce Biçiminin Rorschach Testi İle İncelenmesi

SB/YL/2009

Serra TEKİN

Görgü Tanıklığı:Olay Sonrası Yanlış Bilgide Kategori Faktörünün Etkisi

SB/YL/2009

İdris TAŞCAN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İntikal Eden 5237 Sayılı Yasanın 179/3 Kapsamında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Dosyaların İncelenmesi

SB/YL/2009

Banu TORTAMIŞ

Sığınma Evinde Kalan Kadınlarda şiddet Öyküsü Açısından Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Benlik Saygısı ve Beden Algısının Değerlendirilmesi

SB/YL/2009

Erhan AÇAR

X Kromozomuna Bağlı 8STR Lokusunun Polimorfizmi ve Adli Bilimlerdeki Önemi

FB/YL/2009

Esra Nihan DUMAN

Deri Benlik Kavramı ve Uyuşturucu Madde Kullanan Bireylerin Deri Benlik Yapılanmalarının Rorschach Testi İle İncelenmesi

SB/YL/2009

Sevcan ŞEMEN

Cypermetrin’in Toprak Örneklerinden HPTLC  Yöntemi İle Tayini

FB/YL/2009

Serpil KIZILTAŞ

2001-2006 Yılları Arasında Edirne ve Kırklareli Mahkemelerinde Görülen Cinsel Suçlara İlişkin Davalar ve Bu Suçların Değerlendirilme Sürecinde Psikologların Rolü

SB/YL/2009

Sinem YILDIZ

Hükümlülerde Tehlikelilik ve Tekrar Suç İşlemeye Etki Eden Faktörler

SB/D/2009

Erol YILDIRIM

Bellek Kusuru Yakınması Olan Simülasyon Olasılığının Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri ile Değerlendirilmesi

SB/D/2009

Mehmet GÖRGÜLÜ

Bizanslıların Adli Paleodemografisi

TB/D/2009

Mine ÖZAŞÇILAR

Cep Telefonu Kullanımının Sosyolojik Boyutu:Bireysel Güvenlik ve Günlük Hayattaki Yeri

SB/D/2009

Didem SÖZEN ŞAHİNER

Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilen Suçların Sosyodemografik Özelliklerinin ve Rorshach Kişilik Testi Yanıtlarının Taranması

SB/D/2010

Muhammad Saqıb SHAHZAD

Toprağa Dökülmüş Kan Örneklerinin Toprak Bileşimine Etkisi ve Farklı Topraklara Dökülen Kan Lekelerinin DNA Miktarının Tayini ve Karşılaştırılması

FB/D/2010

Reyhan TURAN

Madde Kullanımı Nedeniyle Denetimli Serbestlik ve Tedavi Tedbirlerine Hükmolan Kişilerin Tedaviyi Başarıyla Tamamlamalarını Öngören Etkenlerin İrdelenmesi

SB/D/2010

Şeyda Şebnem ÖZCAN

Arkolojik Toplumlarda Akrabalık İlişkileri:Bir Moleküler Antropolojik Yaklaşım

FB/D/2010

Sema ÖZDEMİR

İntihar Girişimlerinde Bulunan Ergen ve Yetişkin Olgularda Psikolojik Dinamiklerin İncelenmesi

SB/D/2010

Zehra Şebnem ERGÜNDÜZ

Çocuk Suçluluğunda Çocuk İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi

SB/D7/2010

Beytullah KARADAYI

Dişlerden, Erişkin ve Erişkin Olmayan Bireylerde Yaş Belirlenmesi:Dijital Radyolojik Teknik Uygulamaları

FB/D/2010

Gülden Elçim ÜNER ALTUNTAŞ

İstanbul Fatih Adliyesi 1.Aile Mahkemesi’nde 2005-2007 Yılları Arasında Verilen Velayet Kararlarında Yer Alan Uzman Raporlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Ezgi CANKURT

Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda Gizli Kalmış Mağduriyet Oranlarının Saptanması

SB/YL/2010

Gökçen Esra BADUROĞLU

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarında Psikomatik Hastalıklar ve Tükenmişlik Sendromu

SB/YL/2010

Ayşen KAYSER

Vücut Dövmelerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Musa KANICI

Organ ve Doku Nakli Amaçlı Organ Temininde Yaşanan Zorluklar, Yasal Sıkıntılar ve Bu Kapsamda Ortaya Çıkan Suçlar

SB/YL/2010

Mustafa ÇİÇEK

Kısa Süreli Hapis Cezalarına Seçenek Olarak Sunulan Yaptırımların Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Fatma Arzu ALDEMİR

Çocuk  Suçluluğu Profili 2007-2008 Yılları Üsküdar Bölgesi

SB/YL/2010

Oben SÜDÜTEMİZ

İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine Sunulan Sosyal İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Coşkun ÇAKIR

İş ve İşçi Sağlığı Açısından İş Yeri Kirleticileri

FB/YL/2010

İsmail ATEŞ

Ante-Mortem Saç Örneklerinde Bazı Uyuşturucuların (Kokain, Opiatlar ve THC) Cedia Yöntemi ile Belirlenmesi ve GC/MS ile Teyidi

FB/YL/2010

Nazlı DEMİRTAŞ

İdrardaki Ketaminin ve Metabolitlerinin Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK) ve Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC-MS-MS) ile Analizi

FB/YL/2010

Tunçay Mehmet KARAYEL

Tükenmez Kalem Mürekkeplerinin Karşılaştırılmalı Spektrometrik ve Kromatografik Analizi

FB/YL/2010

Bahtıgül DEMİRCAN

Hekimlerin, 5237 Sayılı Ceza Yasasında Tıp Mesleğini İlgilendiren Düzenlemeler Hakkındaki Bilgi Düzeyi

SB/YL/2010

Ender KARADENİZ

2005-2008 Yılları Arasında Yenipazar Ceza Mahkemelerine İntikal Eden Yaralama Suçlarının İncelenmesi

SB/YL/2010

Hüsnü Salim CANGİL

Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Çerçevesinde Yargı Mensuplarının Moleküler Genetik İncelemeler Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Emine ŞEVİK SABURLU

Metilfenidat’ın (Ritalin) Kötüye Kullanımında İdrar ve Tükrükte Belirlenmesi

FB/YL/2010

Fulya ÖZSOY

Dichlorvos, Malathion ve Cypermethrinin Karaciğer Dokusunda LC-MS-MS İle Tayini

FB/YL/2010

Okay KUŞCU

Suça Konu Olaylarda, Alet İzlerinin Önemi, Tespit ve Karşılaştırma Yöntemleri

SB/YL/2010

İbrahim DEMİR

Öldürme Suçlarında Dava Sürecinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Mustafa ÇALIŞKAN

Türk Kamu ve Özel Sektöründe Özel Güvenlik Görevlileri ve Yetkilerinin İncelenmesi

SB/YL/2010

Gülizar ALADAĞ

İstanbul’un Üç Farkıl Adli Bölgesindeki Cinsel Saldırı Olaylarının İncelenmesi

SB/YL/2010

Ayhan DEMİRCAN

Kornea Naklinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

FB/YL/2010

Aytaç UÇAN

Pasaport Sahteciliği Dosyalarının Yani Elektronik Pasaport Tanzim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Asiye KARADEMİR

İstanbul’daki Bazı İlköğretim Okullarının Kantinlerinde Gıda Zehirlenmesine Sebep Olan Önemli Bakterilerin Adli Bilimler Yönünden Değerlendirilmesi

FB/YL/2010

Özlem BAŞKAN

Marmara Bölgesi’nde Ağır Metal Zehirlenmesi

FB/YL/2010

Eda ERMAĞAN

Madde Kullanımını Önleme Programlarının Bilgi ve Beceri Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Aslı DOĞRUL

Alkol Kullanımını ve İntihar Olasılığının Stresle Baş Edebilme Yöntemleri İle İlişkisinin İncelenmesi

SB/YL/2010

Ayşe Selcen GÜÇHAN

Yazılı Basında Adli Tıbbi ve Adli Bilimsel Süreçlerin Hatalı Haberleştirilmesi

SB/YL/2010

Ali VOLAKA

Postmortem Periyotta CRP (C-Reaktif Protein Düzeyinin Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni İle İlişkisi

FB/YL/2010

Bilge YENİ

İstanbul Çocuk Mahkemeleri’nde Yargılanan Çocuklarda Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları İle İstismar Yaşantıları Arasındaki İlişki

SB/YL/2010

Ferhat AKAY

2007-2010 Tarihleri Arasında İstanbul’da Gerçekleşen 1 Mayıs Etkinliklerindeki Polis Uygulamaları Hakkında Yazılı Basında Çıkan Haberlerin Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Musa Kazım BÖLÜKBAŞI

İmplant Materyallerinin Yakın Toksit Etkileri ve Adli Boyutu

FB/YL/2010

Sevnur İÇTENLİK

Ajite Depresyonlu Hastalarda Elementlerin Araştırılması

FB/YL/2010

Sultan KALELİ

Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Kişilerin Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2010

Burhan DEMİR

Hukuk ve Ceza Muhakemesi Açısından Yazılı Belge İncelemelerinde Bilirkişilik

SB/D/2010

Barış AKSAN

Çocuklarda Diş Sürme Zamanlarında Yaş Tahmini:Yeni Bir Adli Yaklaşım Olarak Foti Metodunun Türkiye’deki Çocuk Popülasyonuna Uygulaması

TB/D/2010

Mehmet ASLAN

Türkiye’de Yapılan Organize Suç Soruşturmalarının Analizi

SB/D/2010

Kürşat DURMUŞ

Ülkemizde Olay Yeri İnceleme Uygulamalarında Dökümantasyon Standartlarının Oluşturulması

SB/D/2010

Sinan ÇAYA

Kara Avcılığında Yasakların Çiğnenmesi

SB/D/2010

Özlem Saniye İÇMELİ

Kömür İşcisi Pnömokonyoz Olgularında Belirlenen Maluliyet Oranlarının Değerlendirilmesi

TB/D/2010

Yasin BEŞER

Uyuşturucu Madde Suçlarının Önlenmesinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı:Beyoğlu İlçesi Pilat Çalışması

FB/D/2010

Halide Nur ÜRER

Adli Otopsilerde İntertisyel Pnömoni Grubuna Giren Olguların 2002 ATS/ERS Sınıflandırılmasına Göre Histopatolojik Değerlendirilmesi

TB/D/2010

Şükriye KARADAYI

Yemek Fabrikalarına Ait Ürünlerin Adli Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

FB/D/2011

Gavril PETRİDİS

Parmak İzlerinde Elde Edilen DNA’nın Mini STR Tekniği İle İncelenmesi

FB/D/2011

Lütfiye KAYA CİCERALİ

Mobinge Maruz Kalanların Kişilik Profillerinin Değerlendirilmesi

SB/D/2011

Zeynep TÜRKMEN

Acil Tıp Servislerinde Sıkça Karşılaşılan İlaç ve Toksik Maddelerin Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK) ve Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) Yöntemi İle Analizi

FB/D/2011

Adonis Çiğdem ERKUNT

Öldürme Suçu ve Cinsel İçerikli Suç İşlemiş Hükümlülerde Fail, Mağdur ve Olay Yeri İlişkisi

SB/D/2011

Seda BAYRAKTAR

Trafik Kazası Geçirmiş Kişilerde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Travma Sonrası Gelişim İle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi

SB/D/2011

Deniz ERGÜN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6.7. ve 8.sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Yaygınlığı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

SB/D/2011

Sinan ZAZOĞLU

Cedia Analizinden Elde Edilen Pozitif Uyutucu-Uyuşturucu Bulguların LC/MS/MS Yöntemi İle Teyidinin Metot Validasyonu

FB/D/2011

Dilek ANUK

Tıbben Açıklanamayan Belirtileri Olan Kadın Hastaların Çocukluk Çağı İstismarı ve/veya Aile İçi Şiddet Açısından Değerlendirilmesi

SB/D/2011

Eda ERDENER

Çocuklarda Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme ile Algılamalarına Etki Eden Sosyal-Kültürel Faktörlerin Ceza Sorumluluğu Bakımından İncelenmesi

SB/D/2011

Filiz ERDOĞAN

Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar ve Çocuk Suçluluğuna Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler

SB/YL/2011

Mehmet Habip KUNT

Bilgisayar Kullanılarak İşlenen Sahtecilik Suçlarında Bilgisayar İncelemesi

SB/YL/2011

Murat AKKURT

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesine Gelen ve Müzekkere İle İade Edilen Dosyaların İncelenmesi

SB/YL/2011

İrem YILMAZ

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Kavramı ve Bununla İlgili TCK Hükümlerinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

SB/YL/2011

Orhan YEŞİLBAĞ

Tekstil Liflerinin Polarize Işık Mikroskobu İle Analizi

FB/YL/2011

Uğur EVCİN

Lise Gençlerinin Vakit Geçirdiği Ortamların Madde Kullanımı Davranışı Üzerine Etkileri:Bayrampaşa Örnekleme

SB/YL/2011

Nuray MUM

Çocuk ve Genç Tutuklularda Psikolojik Travma Deneyimlerinin Belirlenmesi

SB/YL/2011

Can ÇALICI

Sosyal Ağlarda Suç Farkındalığı:Facebook Örneği

SB/YL/2011

Belkız KARABAKIR

Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları

SB/YL/2011

Tuğba ÜNSAL

D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 Yeni Mini STR Lokuslarının Kan ve Kan Lekelerinde Optimizasyonu

FB/YL/2011

Ayşegül Merve ÖLÇEN

mt-DNA’nın Kodlama Bölgesindeki 10 SNP Lokusunun Adli Örneklerde Kullanımı

FB/YL/2011

Selçuk ERDEM

Eski ve Bozulmuş Örneklerde Mitekondriyal DNA Dizinlemesi

FB/YL/2011

Uğur OZULU

12-15 Yaş Arası Ergenlerin Suç Davranışına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

SB/YL/2011

Gökçe SEVİM

Kulüp Madde Kültürünün Bilinirliği

SB/YL/2011

Oğuz Kasım KARA

Adli Ses Analizi

FB/YL/2011

Sevilay KAHVECİ

Madde Kullanım Suçu İle Denetimli Serbestlik Kurumuna Yönlendirilen Kişilerin Profil Özellikleri ve Bağımlılık Şiddetlerinin Ölçülmesi

SB/YL/2011

Ayşegül ÖZTUNÇ

Adli Bilimlerde Elle Boğma, Tokat, Yumruk Gibi Şiddetli Temas İçeren Olaylarda Elde Edilen Az Miktardaki DNA’nın Düşük Kopya Sayısı Tekniği İle Tiplendirilmesi

FB/YL/2011

Sevinç Zeynep ÖZAYDIN

Kontrolsüz Tekstil Ürünlerinin Kurşun İçeriklerinin ICP-MS Yardımıyla Toksikolojik Boyutunun Belirlenmesi

FB/YL/2011

Metin ÖZDEMİR

Denetimli Serbestlik Tedbiri Olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılma ve Uygulaması

SB/YL/2011

Ayşegül SEVİK KARAMAN

Dört Farklı Suç Tipinde Empatik Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

SB/YL/2012

Mehmet Sait DİLLİ

İstanbul Metropolünde Kaçak Su Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçları ve Mühür Bozma Suçunun İncelenmesi

SB/YL/2012

Muzaffer Berna DOĞAN

Adli Vakalarda Olay Yerinde Müdahaleye Giden Sağlık Ekiplerinin Olay Yerine ve Delillere Yaklaşımları

SB/YL/2012

Yasemin Beril ORHANEL

Olay Yerinde Bulunan Bakteriyel Kontaminasyona  Maruz Kalan Dışkı ve İdrar Örneklerinde DNA Tiplendirilmesi

FB/YL/2012

Kerem YILMAZ

Defansif Tıbbi Uygulamaların Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

SB/YL/2012

Şua KORKUT

Türk Polisinde Stresle Başa Çıkma Tarzları ve İntihar Olasılıkları Arasındaki İlişki

SB/YL/2012

Halil İbrahim KESKİN

İstanbul’da Meydana Gelen Toplumsal Olayların Değerlendirilmesi

SB/YL/2012

Nurdan SEZGİN

Alt Yüz Bölgesinden Morfolojik Yöntemlerle Yaş Tayini

SB/YL/2012

Yakup GÜLEKÇİ

Sualtı Olay Yeri İncelemesinden Elde Edilen Parmak İzi Delillerinin Modelleme Yolu İle Değerlendirilmesi

FB/YL/2012

Fatma ÇAVUŞ

Fentanil ve Metaboliti Norfentanilin İdrardan Sıvı Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) Sistemi İle Yan yana Tayini

FB/YL/2012

Ali Acar ÖZDEMİR

İdrarda Etil Glukuronid LC-MS-MS Sistemi İle Tayini

FB/YL/2012

Filiz Ekim ÇEVİK

Değişik Çevre Koşullarında Farklı Mikroorganizmalarla Kontamine Edilen Semen Örneklerinden İnsan DNA’sının İzolasyonu

FB/YL/2012

Ömer KARATAŞ

Türk Toplumunda Mitokondriyal DNA’da (88389-8865) Baz Çifti Mutasyon Taraması

FB/YL/2012

İpek ERGÖNÜL

Çocuk İfadelerinin Değerlendirilmesi :Kriter Bazlı İfade Analizi

SB/YL/2012

Selma TEPEHAN

Beyin Ölümü ve Organ Naklinin Sağlık Personeli ve Hukuki Mevzuat Açısından İncelenmesi

SB/D/2012

Selda MERCAN

Adli Farmakogenetikte CYP2D6 Polimorfizminin Önemi

FB/D/2012

Elif YÖYEN

Yatan ve Poliklinikten Takip Edilen I.Eksen Psikiyatrik Bozukluk Tanısı Almış Kişilerde Şiddet Davranışı ve Eğilimlerinin Karşılaştırılması

SB/D/2012

Semin BARUTÇU

Geometrik Morfometri Yöntemi İle Cinsiyet Belirleme Üzerine Bir Örnek

FB/D/2012

Leman YAKUT ALKANER

Modern Girit Toplumu İskeletlerinin Dental Antropolojik İncelenmesi

TB/D/2012

Atiye Bahar MERGEN

Epigenetik Osteolojik Yapıların Adli Antropolojik Değerlendirilmesi

SB/D/2012

Meltem KÖKDENER

Adli Entomolojide Kullanılan Sinek Türlerinin Samsun’da Mevsimlere Göre Durumunun Belirlenmesi

FB/D/2012

Yakup YILDIZ

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve İkincil Mağduriyet Sorunu

SB/D/2012

Kasım GÜVEN

İnsan DNA’sının Ev Tozu ve Akarlarında Araştırılması

FB/D/2012

Zeynep Mine COŞKUN

Delta-9 Tetrahirdokannabinol Uygulanan Diyabetik Sıçanların İdrar Metabolitlerin Pankreas Kannabinoid Reseptör Ekspresyonlarının ve Antioksidan Sistemlerinin İncelenmesi

FB/D/2012

Itır ERKAN

Evcil Köpeklerde (Canis Lupus Famillaris) Mitokondrial DNA  Analizinin Adli Amaçlı Kullanımı

FB/D/2012

Burcu KOÇ

Türkiye’de Adli Veteriner Hekimlik Kavramı

FB/YL/2013

Ezgi ILDIRIM

Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik

SB/YL/2013

Elif SİPAHİ

6 Mini STR lokusu’nun (D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677) Adli İdentifikasyonda ki önemi ve Türkiye’de ki gen sıklığı.

FB/YL/2013

Çiğdem TAÇYILDIZ

Cinsel İstismar suçlarında ebeveyn (Baba) kabul-red ve çocukluk dönemi kararlarının işlenen suça etkisi.

SB/YL/20013

Ersin GÖL

GC/FID Cihazında Kokain Metot validasyonu.

FB/YL/2013

Elif YORGANCIOĞLU

Bir Mağduriyet Türü: Çocuğun Suça Tanıklığı

SB/YL/2013

Neşe GÜLÜM

Biyolojik Örneklerin Telomer Kısalmasına Bağlı Yaş Tayini.

FB/YL/2013

Elif MERTOĞLU

Türkiye’de ki Y-STR Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi

FB/YL/2013

Selin YILMAZ

Sosyokültürel Hukuki ve Tıbbi Bağlamda bekaret Kavramı.

SB/YL/2013

Ayşe SOLMAZ

Urartu Toplumunun Osteolojik Karakterleri.

SB/D/2013

Burcu GÜDÜCÜ

Sadistik ve mazoşistik davranışların cinsel yönelimler açısından incelenmesi, adli tıbbi yaklaşım.

SB/D/2013

Şefika SERTLER

Sağlık personelinde antineoplastik ilaçlarla güvenli çalışma durumu ile biyolojik ve çevresel kontaminasyonun değerlendirilmesi.

SB/D/2013

Eylem GÜL

Adli Bilimlerde Evcil Köpeklerde ( Caniş lopus familaris) STR Anlizi ile kimliklendirilmesi.

FB/D/2013

Ayşen GÜRKAN ÖZER

Lazer arayıcılı Sistem ile Adli Delil ve İz Arama-Bulma Yöntem Araştırması.

FB/D/2013

Anıl ÖZGÜÇ

Dış Hekimliğinde Tıbbi Uygulama Hatası İddası Olan Olguların Adli Tıbbi Açıdan İncelenmesi.

TB/D/2013

Şeyma UYSAL MANAV

Kıyısal Sular ve Midyelerden İzole Edilen Enterik Bakterilerin Antibiyotik Direncinin Moleküler Karakterizasyonu.

FB/D/2013

Pınar ŞAM

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ ne Kusur Tespiti İstemiyle Gönderilen Adli dosyaların Olay yeri İncelemesi Parametreleri Açısından Değerloendirilmesi.

SB/D/2013

Umut KARA

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi: Olası İstanbul Depreminde Adli DNA Laboratuvarı Yapılması ve Adli Genetik Uzmanının Önemi.

FB/YL/2013

Ayfer İRTEN

İki Aya Kadar Işıkta Bekletilmiş Olan Tükenmez Kalem Yazılarında HPLC Yöntemi İle Zamanın Etkisinin İncelenmesi.

FB/YL/2013

Özge BİLGİÇ

Gıda ve İçeceklerde HS-GC-MS Yöntemiyle Etil Alkol Tayini ve Sürücüler Üzerindeki Risk Faktörü.

FB/YL/2013

Gül Fidan YENEL AVCI

Eser İzi Bırakan Patlayıcı Maddelerin Sıvı Kromatografisi Ardışık Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) Yöntemi İle Tayini.

FB/YL/2013

Selin YEŞİL

X Kromozomunda Yer Alan  Farklı Lokustaki Tek Lükleotid Polimorfizmlerinin Minisenkaslama yöntemi İle Araştırılması.

FB/YL/2013

Saide Nur OKUTAN

Katekol-O- Metiltransferaz (COMT) ve Serotonin Taşıyıcı Genlerinin Obsesif Kompulsif Bozukluk İle Olan İlişkisi.

FB/YL/2013

Harun ŞENER

Topraktan Nitramin, Nitroaromatik ve Nitrat Ester Gurubu Patlayıcıların LC-MS/MS İle Tayini.

FB/YL/2013

Burak Haşim GÜNGÖR

Siyah Tükenmez Kalem Mürekkeplerinin Fotokimyasal Dönüşümlerinin HPLC İle İncelenmesi.

FB/YL/2013

Miraç Burak GÖNÜLTAŞ

Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Olaylarında Olay Kurgusunda ve Şüpheli İfadelerindeki Ortak Özelliklerin İncelenmesi.

SB/D/2013

Filiz KAYA

Bombalama Saldırıları Sonrasında Görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Düzeyi.

SB/YL/2013

Özge EREL

Üniversite Öğrencilerinde Dürtüsellik Riskli Davranışlar ve İstismar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

SB/YL/2013

Özlem KABA

Cinsel Saldırı Olgularının Muayanesinde Hemşirenin Rolünü Belirlemesi.

SB/YL/2013

Gaye ÖZMEN

Suça Sürüklenen ve Sürüklenmeyen İki Gurup Çocuğun Çizim Testleri İle Değerlendirilmesi ve Empati ve Özsaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

SB/YL/2013

Ayçin BOZKURT

Evli Bireylerde Bağlanma Stilleri, Aile İçi Eşler Arası Şiddet ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

SB/YL/2014

Mustafa AKYILDIZ

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bir Model Olarak Şiddet Önleme Merkezi

SB/YL/2014

Büşra Aytül KIRIM

Giysi Materyalinde Azo Boyar Madde Analizi ve Adli Boyutu

FB/YL/2014

Murat ÖĞDÜR

Olay Yerlerinden Biyolojik Delil Olarak Alınan Kan Örneklerinin Bozulmasına Sebep Olabilecek Mikrobiyolojik Etkenlerin Araştırılması

FB/YL/2014

Zeycan GÜZELSOY

Kimyasal Kastrasyon Uygulamasında Bazı Meslek Gruplarının Yaklaşımlarının Araştırılması

SB/YL/2014

Gizem ÖZER

Ebeveynlerin Çocuk Cinsel İstismarına Dair Bilinçleri, Endişeleri ve Aldıkları Önlemler

SB/YL/2014

Zeynep Pınar COHEN

Fiziksel ve Sözel Şiddet Davranışı ile Öfke Düzeyi ve Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi

SB/YL/2014

Duygu AYHAN

Maternal Sirkülasyondaki Serbest Fetal DNA ile Prenatal Dönemde Babalık Tayini

FB/YL/2014

Ayşe ARIKAN

Ergenlerde Aile İçi Şiddet ile Benlik İmgesi ve Umutasuzluk Düzeyi Arasındaki İlişki

SB/YL/2014

İlksen TAVACI

X Kromozomu Üzerinde Bulunan 15 SNP Lokusunun Türkiye Toplumundaki Polimorfizmi

FB/YL/2014

Muhammed DOĞAN

Nesep Tayininde Sadece Anne/Çocuk ya da Baba/Çocuk Çalışmanın Olası Riskleri

FB/YL/2014

Gülçin ŞENYİĞİT

Linear Array Yöntemi ile Human Papilloma Virüsü'nün (HPV) Tiplendirmesinin Adli Tıp Açısından Öneminin Araştırılması

FB/YL/2014

Serap Duygu DEMİRKAN

Kitle İletişim Araçlarının Çocukların Suç Niteliğindeki Davranışlara Yönelmesinde Etkili Bir Risk Faktörü Olması Hususunda Ebeveynlerin Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi

SB/YL/2014

Fulya Eylem YEDİAY

Antik DNA Örneklerinde Ticari STR Kitlerinin Karşılaştırılması

FB/YL/2014

Salim ÇELİK

Polise Yönelik Şiddet Eylemleri

SB/YL/2014

Meltem ÇAMUROĞLU

Üniversite Öğrencilerinde Kendine Zarar Verme Davranışı ile İntihar Olasılığının Çocukluk Örselenmeleri ve Saldırganlık İle İlişkisi

SB/D/2014

Özlem BÜLBÜL

Fenotip ve Soya Ait Bilgi Veren SNP Noktalarının Belirlenmesi ve Multipleks Kit Geliştirilmesi

FB/D/2014

Derya ŞAHİN

Cezaevindeki Şiddet Failleri ve Sığınma evinde Kalan Şiddet Mağdurlarının Şiddete Bakış Açıları İle Suçluluk-Utanç Duygularının Değerlendirilmesi

SB/D/2014

Pınar AKKUŞ

Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocuklar: Sosyolojik ve Viktimolojik Bir İnceleme

SB/D/2014

Dilek ÇELİK

Çocukluk Çağı Cinsel İstismar Olgularına Mağdur İfadelerinin Delil Niteliği ve İfade Geçerlilik Analizi

SB/D/2014

Yasemin YÜKSEL

Çürümüş Cesetlerin Adli Entomoloji Profillerinin Ortaya Çıkarılması

FB/D/2014

Gül ALPAR

Psikolojik Sağkalım: Yoğun Duygu Yüklü Yaşam Olaylarına Tanıklık Etme ve Maruz Kalma ile Poliste Gelişen Travmatizasyon

SB/D/2014

Seda SALİHOĞLU GÜNELSU

Kadın Cezaevlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Yeniden Değerlendirilmesi

SB/D/2014

Beril ANILANMERT

GHB, Ketamin, Norketamin, Fenobarbital, Tiyopental, Zolpidem, Zopiklon ve Fenitoin'in LC-MS/MS Yöntemi ile İdrardan Eşzamanlı Tayini

FB/D/2014

Müge KİREMİTÇİ

Boşanma Sürecinde Müşterek Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı

SB/D/2014

Didem YÜCEL

Çocukluk Çağı İstismar Yaşantılarının Genç Yetişkinlik Dönemindeki Bağlanma Süreçleri Psikopatolojik Semptomlar İlişki Yeterlilikleri ve Aşk Tutumları ile İlişkilerinin İncelenmesi

SB/D/2014

Engin EKER

Yeme Bozukluğu Hastalarının Bağlanma Paternlerinin Depresyon ve İntihar Davranışı ile Korelasyonu

SB/D/2014

Çimen AKGÜN

Bilirkişilerin Bilirkişilik Sistemi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

SB/YL/2015

Ceren AYRANCIOĞLU

Sentetik Kan ile Modelleme Yoluyla Oluşturulacak Olan Kan Lekelerinin Şekillerini Etkileyen Faktörlerin Deneysel Analizi

FB/YL/2015

Yusuf Uğur POLAT

Adli Bilimler Laboratuvarlarında Kullanılan Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi ve Kalibrasyon Prosedürlerinin Oluşturulması

FB/YL/2015

Aykut BORA

Evlilikte Kadına Yönelik Şiddet: Tutum, Yaşantı ve Yasal Farkındalık Açısından Cinsiyetler Arası Karşılaştırma

SB/YL/2015

Salih TOPAL

Özel Güvenlik Hizmetlerinin Adli Bilimler Bakımından Değerlendirilmesi

SB/YL/2015

Aysel SARIPINAR

Siirt İlinde Kadın İntiharları

SB/YL/2015

Arzu DÜVENCİ

30 İnsersiyon/Delesyon (İNDEL) Lokusunun Türkiye'deki Polimorfizmi

FB/YL/2015

Ayşe TORUN

Fentalin Kullanılan Kişilerde CYP3A*3,*10,*17 Alellerinin Tek Nükleotit Polimorfizmi

FB/YL/2015

Aylin YAKUPOĞLU

Suçların Aydınlatılmasında Paydaşlar Üzerindeki CSI Etkisi

SB/YL/2015

Yakup AKSU

Şiddet İçeren Suçlardan Kayıtları Olan Bireylerden Bağlanma Stilleri, Sürekli Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SB/YL/2015

Tolga ZORLU

Karışmış Örneklerde STR Analiznin LR (Likelihood Ratio) Kullanılarak Yorumlanması

FB/D/2015

Derya DENİZ

Suça Karışan Bireylerde Dissosyatif Yaşantıların ve Çocukluk Çağı Travmalarının Sıklığı

SB/D/2015

Zafer TUNCEROĞLU

Suça Sürüklenen Çocuklarda Mükerrerliğin İrdelenmesi

SB/D/2015

Anıl ÇAKIR GÖNEN

Öldürme Suçu İşlemiş Kadın ve Erkek Hükümlülerde Suç Motivasyonu ve Suça Etki Eden Faktörler

SB/D/2015

Özlem DİNÇTÜRK ŞENEL

Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında Bilirkişilik

SB/D/2015

Nilüfer AKMAN DOĞAN

Adli Bilimlerde Diş Örneklerinde DNA Teknolojisinin Kullanımı

FB/D/2015

Dilek SALKIM İŞLEK

Belgeden Mavi Renkli Tükenmez Kalem Mürekkeplerinin Yapı ve Yaş Tayini

FB/D/2015

Mehmet Hakan KARPUZ

Kardiyovasküler Hastalıklar ile İlgili Kusurlu Tıbbi Uygulamalar

TB/D/2015

Eda ARMAĞAN

Çocuk Görgü Tanıklığının Güvenlirliğinin İncelenmesi

SB/D/2015

Altay İltan AKTÜRK

Çocuk Yargılanmasında Koruma Tedbirlerinin Değerlendirilmesi

SB/D/2015

Melda BEKCAN

İnsan Isırık İzinin Kimliklendirmede Kullanımı

TB/D/2015

Belkız KARABAKIR

Adli Olguların Canlıda Yaş Tayini Açısından İncelenmesi

SB/D/2015

Aslı YAYAK

Göçmenlerin Ayrımcılık ve Kimlik Algılarının Nefret Suçları Kapsamında İncelenmesi

SB/D/2015

Mehmet Akif YALÇIN

Cinsel Saldırı Suçu Mağduru Kadınlara Karşı Toplumsal Tutumlar

SB/YL/2016

Celal BABAYİĞİT

Suç Mağduru Çocuğun Dinlenmesi

SB/YL/2016

Murat BAKAR

Türk Toplumunda Tıbbi Malpraktis Hekimler ve Sağlık Personeline Güven.

SB/YL/2016

İsmail BARBOROS

Bulut Depolama Uygulamalarını Kullanan Bilgisayarların Adli Bilişim Açısından İncelenmesi.

FB/YL/2016

Buse Sabiha BOZASLAN

Ağız Florasındaki Streptokokların Adli Bilimlerde Kimliklendirme Açısından Araştırılması.

FB/YL/2016

Perihan Seda ATEŞ

Arıtma Tesislerindeki Atık Sularda Bakterilerin Fenotipik Yöntemlerle Tanımlanması ve Adli Bilimlerdeki Rolünün İncelenmesi.

FB/YL/2016

Seda AKDEMİR

İlkokul Öğrencilerinde Hayvana Yönelik Kötü Davranış ile Saldırganlık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki.

SB/YL/2016

Dilara ÖNER

El Yazısı İncelemelerinde Kullanılan Bireysel Karakteristiklerin Kanıt Değerinin Veri Tabanındaki Frekanslara Göre Belirlenmesi.

FB/YL/2016

Umut Hakan ATIHAN

Uyuşmazlığın Çözüm Yöntemlerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi.

SB/YL/2016

Gözde KAŞIKÇI KABA

Gaziosmanpaşa Adliyesinde Karara Bağlanan Boşanma Davalarının Retrospektif İncelenmesi.

SB/YL/2016

Vilson KARAJ

Majör Depresyonda Hipekretin Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması.

FB/YL/2016

Selda KÜÇÜK

Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe Uyarlaması.

SB/YL/2016

Deniz İNHANLI

Madde Kullanımı ile Çocukluk Örselenme Yaşantıları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki.

SB/YL/2016

Ece ARSLANOĞLU

Koşullu Salıverme ile Tahliye Olmuş Hükümlülerde Damgalanma Algısı ve Damgalanma ile Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki.

SB/YL/2016

Uğur EVCİN

Önleme Stratejileri Perspektifinden Madde Kullanımı ve Okul Temelli Örnek Bir Uygulama: Yaşam Becerileri Eğitim Programı.

SB/D/2016

Fulya Seda GİRAY SÖZEN

Suça Sürüklenmiş Ergenlerin Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Anne Babaya Bağlanma Düzeylerinin İncelenmesi.

SB/D/2016

Nurcan HAMZAOĞLU

El Yazısı ve İmza İncelemelerinde Kesişen Çizgilerin Yazılma Sırasının Belirlenmesi.

SB/D/2016

Ahmet TAŞKIN

İş Hukuku Açısından İşyeri ve İşletmelerde Mobbing.

SB/D/2016

Habib BOSTAN

Diklofenak Sodyum ve Metazimol Sodyumun Siyatik Sinir Üzerine Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi.

TB/D/2016

Yasemin SANAL

Tedavi Sürecindeki Bağımlıların Sentetik Kannabinoid Kullanım Örüntüleri ve Algıları.

SB/D/2016

Çiler Fulya ERKAN

Sudan Çıkarılmış Cesetlerde Kolloidal Slika Gradyen Santrifüj Metodu Kullanılarak Vücudun Dış Yüzeylerinden ve İç Organlardan Elde Edilen Diatomların Karşılaştırılması.

FB/D/2016

Can ÇALICI

Bütünleşik Suç Kuramları Işığında Türekiye'de Suç Trendleri: Cumhuriyet Tarihine Retrospektif Bakış.

SB/D/2016

Esra BAYHAN

Mikromanipülasyon ile İzole Edilen Tek Sperm Hücresinden mtDNA Tiplemesi ile Kimliklendirme.

FB/YL/2017

Canan KARADENİZ

Çocukluk Çağı İstismarına Uğramış Bireylerin Yakın İlişkideki (Romantik) Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi.

SB/YL/2017

Mehtap Feyza GÖKALP

Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile Çocukluk Çağı Travmaları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki.

SB/YL/2017

Esma ÖDEVLİ

Cinsel Suç İşlemiş Kişilerde Comt (Val 158 met) ve Bdnf (Val 66 met) Genlerinin İncelenmesi.

FB/YL/2017

Feyza YEDİKARDEŞ

Bireylerde Mağduriyet Riski ve Suç Korkusu: LGBTİQ Örneklemi.

SB/YL/2017

Müge ÇOMBAŞ

Fibromiyalji Vakalarının Çocukluk Çağı Travmaları ve Dissosyatif Yaşantılar Açısından Değerlendirilmesi.

SB/YL/2017

Oya YETİŞ

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Bildirimine Yönelik Öğretmen Tutumları.

SB/YL/2017

Merve APAYDIN

Üniversite Öğrencilerinin Tecavüz Mitlerini Kabulleri ve Namusa İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

SB/YL/2017

Esra İŞAT

Metil Kaybeden Pigmentlerden Yararlanarak Mürekkep Yaş Tayini.

FB/YL/2017

Alpen ORTUĞ

On SNP Lokusunun Genetik Polimorfizminin Nikotin Bağımlılığı ile İlişkilendirilmesi.

FB/YL/2017

Elif CANPOLAT

Bulgaristan Göçmenlerinde Adli Kimliklendirme Amaçlı DNA Profili.

FB/YL/2017

Cemalettin ARSLAN

Biyocoğrafik Soy Tayininde Kullanılan İnsersiyon Delesyon Lokuslarının Polimorfizminin Belirlenmesi.

FB/YL/2017

Adviye Merve SENKERİ

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Eczacılar Açısından İncelenmesi.

SB/YL/2017

Tuğba TÜRK

Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ile Yapılan Adli Görüşmelerin Adli Teknikleri Açısından İncelenmesi.

SB/YL/2017

Özlem ŞİMŞEK

Belge Üzerindeki Şüpheli Mürekkeplerin Reçinelerinin Termal Desorber-Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (TD-GC/MS) ile Karakterizasyonu.

FB/YL/2017

Kamil Kıvanç ÖZDEMİR

Türkiye'de Yaşayan Yabancı Kadınlara Karşı Cinsiyete Dayalı Şiddetin Yaygınlığı.

SB/YL/2017

Gökalp METİN

Avukatların Adli Bilimlere Hakimiyeti.

SB/YL/2017

Ahmet YILMAZ

Madde Etkisi Altında Suç Mağduriyeti.

SB/YL/2017

Meltem KURUTAŞ

Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile İnternet Bağımlılığı ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki.

SB/YL/2017

Tuğba ÜNSAL

Gonozomal İndel Lokuslarına Ait Multipleks Kit Geliştirilmesi.

FB/D/2017

Tuğba ÜNSAL

Gonozomal İndel Lokuslarına Ait Multipleks Kit Geliştirilmesi.

FB/D/2017

Filiz Ekim ÇEVİK

Adli Bilimlerde Şizofreni Etiyolojisinde Rol Oynayan Bazı Viral Ajanların Araştırılması.

FB/D/2017

Yakup GÜLEKÇİ

Olay Yerlerinde Elde Edilen Patlama ve Molotof Kokteyli Atma Olaylarında Kullanılan El Yapımı Yangın Çıkarıcılar Üzerinden Vücut İzi ve Biyolojik Bulguların Araştırılması.

FB/D/2017

Gülden Elçim ÜNER ALTUNTAŞ

Velayet ve Kişisel İlişkide Baba Figürü.

SB/D/2017

Kadir DAŞTAN

Adli Bilimlerde Yüksek Isıya Maruz Bırakılmış İnsan Kemiklerinde ve Diş Örneklerinde Organik ve İnorganik Temelli DNA Çekitleme Tekniklerinin Karşılaştırılması ve DNA Profillemesindeki Önemi.

FB/D/2017

Nurdan SEZGİN

Dijital Ortamda İnsan Yüzlerindeki Yaşa Bağlı Varyasyonların Metrik Olarak İncelenmesi.

SB/D/2017

Kazım Hilmi OR

Renk Görmesi Normal Olan Tanıkların, Farklı Renksel Özelliklerdeki Yapay Işık Kaynakları ile Aydınlatılmış Nesne Renklerini Algılamaları.

TB/D/2017

Burcu TÜRK

Madde Kullanımında Yakalanma Risk Algısının Caydırıcı Etkisinin Değerlendirilmesi.

SB/D/2017

Ayhan ERBAY

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımının Nedenleri: Türkiye Özelinde Bütüncül Bir Bakış.

SB/D/2017

Ayşe ÖZTUNA

Dokuzuncu ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Göstermenin ve Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Psikolojik Belirtilerle İncelenmesi.

SB/YL/2018

Semra TOPAÇ

Noter İşlemlerinde Hukuki Ehliyet Raporlarının Yeri ve Önemi.

SB/YL/2018

Görkem DERİN

Kuşaklararası Eksende Psikotarih Temelli Çocuk Yetiştirme Stillerinin Travma, Bağlanma ve Dissosiyasyon Açıdan İncelenmesi.

SB/YL/2018

Ceren ÖZBAŞARAN

Zorbalığa Maruz Kalmış Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları ve Dissosiyasyon.

SB/YL/2018

Barışhan ERDOĞAN

Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerine Sahip Üniversite Öğrencileriyle Kendine Zarar Verme Davranışı Gösterenlerin Saldırganlık ve Risk Alma Davranışlarının Karşılaştırılması.

SB/YL/2018

Ergin KARATABAN

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Bireylere Yönelik Ayrımcılık ve Nefret Suçları.

SB/YL/2018

Musa BOZKURT

Bingöl İlinde Yaşayan Gençlerin Yasadışı Madde Kullanım Alışkanlıkları (Resmi Makamlara İntikal Etmemiş Madde Kullanım Profili)

SB/YL/2018

Nefise LADİKLİ

Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Eğilimlerinin İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkileri.

SB/YL/2018

Hatice TUĞSAVUL

Ana Akım Medyada Telefon Dolandırıcılığı Haberlerinin İncelenmesi.

SB/YL/2018

Canan ÇALAĞAN

Bombalı Saldırıların Toplumsal Travma Bağlamında İncelenmesi: Beşiktaş Örneği.

SB/YL/2018

Elif ÖZSOY

Kadına Yönelik Yakın Partner/Eş Şiddeti ile Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Travma Sonrası Stres Belirtileri Arasındaki İlişki.

SB/YL/2018

Hazal Ahenk AYTAN

Trans Bireylerde Beyan Edilen Fiziksel Şiddet Öyküsünün Risk Faktörleri Açısından Araştırılması.

SB/YL/2018

Nesrin DUMAN

Peri Masalları ve Çizgi Animasyon Filmlerindeki Zihin Durumlarının İncelenmesi.

SB/D/2018

Birgül HAZNEDAROĞLU İSHAKOĞLU

Cinsel Şiddet Mağduru Kadınlarda Ortaya Çıkan Travma Sonrası Stres ve Depresif Belirtilerde Travmatik Bilişlerin Rolü.

SB/D/2018

Aslı YEŞİL

Ruhsal Travmanın Alkol Etkisi Altında Araç Kullanma Riskine Etkisi.

SB/D/2018

Muzaffer Berna DOĞAN

Tıbbi Malpraktis İddialarının Değerlendirilmesine Standart Yaklaşım Modeli Oluşturulması.

SB/D/2018

Harun ŞENER

Organik Ateşli silah Atış Artıklarının ve Organik Patlayıcı Maddelerin LC-APCI-MS/MS ile Tayini.

FB/D/2018

Şebnem UYGUN

Kişinin Empatik Eğilimiyle Ahlaki Olgunluk Düzeyinin Hayvan Haklarına Yönelik Bakış Açısından Değerlendirilmesi.

SB/YL/2018

Ezgi ILDIRIM

Gudjonson Yönlendirilebilirlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.

SB/YL/2018

Gümrah SEYHAN

Farklı Depolama Şartlarının Polietilen Terefitalat (PET) ve Polikarbon (PC) Şişelerden Suya Kimyasal Madde Göçü Üzerine Etkisi.

FB/YL/2018


Mansur AKÇAY

Atık Su Örneklerinde Bisfenol A ve Fitalat Düzeylerinin Belirlenmesi.

FB/YL/2018

Reyyan AĞAOĞLU

Polisiye Eserin Toplumun Şiddeti Algılama Biçimi ile Etkileşimi: Edgar Allan Poe ile Halide Edip Adıvar Eserleri Üzerine Eleştirel Söylem Analizi.

SB/YL/2018

Fatma ÇAVUŞ YONAR

Çeşitli Kalem Mürekkeplerinin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Koşullarda Moleküler Dönüşümlerinin İncelenmesi.

FB/D/2018

Çiğdem ULUTAŞ

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu: Ankara AMATEM Örneği 2018.

SB/YL/2018

Fulya Eylem YEDİAY

Farklı Dönemlere Ait İnsan Kalıntılarında DNA Hasar (Degredasyon) Modellerinin Yeni Nesil Dizileme (YND) Teknolojisi ile Belirlenmesi.

FB/D/2018

Bengisu Nehir AYDIN

Flört Şiddetine Maruz Kalmanın Çocukluk Çağı Travmaları, Psikolojik Semptomlar, Kendilik Algısı ve Temas Biçimleri ile İlişkisi.

SB/D/2018

Ayşe KAYA

Adli Bilimlerde İnsan El Florasındaki Bakterilerin Kimliklendirme Amaçlı Kullanımı.

FB/YL/2018

İpek ERGÖNÜL

Doğal Karar Verme Yetisinin Belirleyicileri.

SB/D/2018


Fevzi CEBE

İşyerinde Yıldırma Mağdurlarının Benlik Saygısı, Çatışma Eğilimi, İşlemsel Adalet Algısı ve Travma Açısından İncelenmesi.

SB/D/2019


Merve KARABURUN

Militan Aşırılık Yanlısı Zihniyet Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

SB/YL/2019


Aykut BORA

Çocukluk Çağı Örselenmelerindeki Savunma Mekanizmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Borderline ve Narsisistik Kişilik Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.

SB/D/2019


Güzide SOYAK

Çocukların İnternet Kullanımı Hakkında Ebeveyn Algıları.

SB/YL/2019


Betül ÇELEBİ

Sürgün Sürecinde Büyük Grup Kimliğinin Travmasının Onarımındaki Rolünün İncelenmesi: Ahıska Türkleri Örneği.

SB/YL/2019


Nurdan SANDAKÇI KENAN

Zolpidem’in GC/MS ile Tayini ve Adli Bilimler Açısından Önemi.

FB/YL/2019


Tuba ÖZDEMİR

Mkek Yapımı 9x19 mm Parabellum Fişekleri Kullanılarak Yapılan Atışlarda El Üzerinde Kalan Atış Artıklarının İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometri (ICP-MS) ile Tespiti.

FB/YL/2019


Sevtap YEŞİL KOCAGAZİOĞLU

Adli Alan Çalışanlarda Adil Dünya İnancı, Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi.

SB/D/2019


Zeynep Pınar COHEN

Üç Kuşak Kadın Yetişkinin, Çocukluk Çağı Travmaları, Dissosiyasyon ve Şiddete Yönelik Tutumları Bakımından İncelenmesi.

SB/D/2019


Mustafa ERGÜL

Adli Bilimler Açısından Türkiye'de Resim Sanatı Sahteciliğinin Değerlendirilmesi.

SB/YL/2019


Cansu FURUNCU

Problemli Medya Kullanım Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ölçeği Ebeveyn Formu.

SB/YL/2019


Damla ZAİMOĞLU

Hukuk Eğitiminin Cezalandırıcı Tutumda Rolü: İstanbul Örneği.

SB/YL/2019


Nazlı Nur AKYOL ÇINAR

Bilişim Suçlarının Bilirkişilik Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi.

SB/YL/2019


Burcu ÖZTOPRAK ALSULU

Diş Hekimliğinde Aydınlatma Yükümlülüğü.

SB/YL/2019


Deniz IŞIKER BEDİR

Yaşlılıkla İstismar, İhmal ve Başa Çıkma Stratejileri.

SB/D/2019


Mehlike SARIOĞLU

İstanbul İlinde Bağımlılıkla Mücadele ve Danışma Birimlerine Başvuran ve Madde Bağımlısı Yakını Olan Ailelerin Madde Bağımlılığına ve Tedavisine İlişkin Algıların İncelenmesi.

SB/YL/2019


Mehmet Nedim YAZ

3713 Sayılı Yasa Kapsamında İşlenen Suçlarda Hükümlü Profili: 2018 Şanlıurfa Örneklemi.

SB/YL/2019


Resul SINIR

9-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Yönetici İşlevleri İle Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

SB/YL/2019


Vuslat DALKIRAN TÜRKOĞLU

Okul Öğrencisi ve Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarına İlişkin Tutum ve Davranışları.

SB/YL/2019


Fatma Betül DEMİR

Madde Kullanım Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerde Bağımlılık Şiddeti İle Bağlanma Biçimleri ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki: Elazığ Örneklemi.

SB/YL/2019


Cansu ŞEKERCİ

Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisinin Araştırılması.

SB/YL/2019


Yakup IŞIK

HIV Tanısı Almış Heteroseksüel ve Homoseksüel Erkeklerin Psikososyal Durumlarının Değerlendirilmesi.

SB/YL/2019


Özge İDRİSOĞLU

Ensest Vakası Yaşanan Ailelerdeki Annenin Değerlendirilmesi: Suç Ortağı Mı? İkincil Mağdur Mu?.

SB/YL/2019


Burcu ÖZTOPRAK ALSULU

Dişhekimliğinde Aydınlatma Yükümlülüğü.

SB/YL/2019


Tuğba SOHTORİK ÖZTÜRK

Yeni 10 STR Lokusunun (D7S1517, D3S1744, D12S391, D2S391, D2S1360, D6S474, D4S2366, D8S1132, D5S2500, D21S2055, D10S2325) Türkiye'deki Gen Sıklığının Belirlenmesi.

FB/YL/2019


Fatma Betül ÇIĞMAN

Kan ve İdrar Örneklerinde LC/MS/MS İle ABCHMINACA ve Metabolitlerinin Tayini.

FB/YL/2019


Hakan ARPACIK

ISO/IEC 17025:2017 Standardına Göre Kalibrasyon Laboratuvarı Modellemesi ve Adli Bilimler Laboratuvarlarında Kullanılan Sıcaklık Cihazlarının Uygunluğu.

FB/YL/2019


Fatma Gül EFEOĞLU

İstanbul'da Çeşitli İlçelerden Alınan Toprak ve Toprağa Gömülü Fiziksel Delillerin Adli Mikrobiyolojik Yönden Araştırılması.

FB/YL/2019


Zeynep SARISOY

Mikrobiyal Hastalık Bulaştırma Aracı Olarak Bazı Fermente Gıdaların Adli Bilimler Açısından Araştırılması.

FB/YL/2019


Seda SALMAN YILMAZ

El Mikrobiyotasının Kişilerin Tanımlanmasında Kullanılmasını Sağlayacak Yeni Bir Metodun Geliştirilmesi.

FB/D/2019


Zülal Seval USLU

X Kromozomu Üzerinde Bulunan Indel Lokuslarına Ait Multipleks Panel Geliştirilmesi.

FB/YL/2019


Şua KORKUT KURT

Polislerde İş Doyumu ve Koruma Aidiyet İle Mobbing Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

SB/D/2019


Fatma DAMAR

Avukatlar Tarafından Uzman Mütalaası Kullanımı ve Yaşanan Sorunlar.

SB/YL/2019


Zeynep UĞURLU

Hekimlerin Bildirim Yükümlülüğü.

SB/YL/2019


Elif GEYİK

Tek Yumurta İkizlerinde DNA Metilasyon Profilinin İncelenmesi.

FB/YL/2019
2018-2019 Akademik Yılı Erasmus Hareketliliği ile ilgili Genel Bilgilendirme sunumu için TIKLAYINIZ
2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Hareketliliği başvuru süreci ve Genel Bilgilendirme için TIKLAYINIZ. (YENİ)2018-2019 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği ile ilgili bilgilendirme sunumu için TIKLAYINIZGiden Öğrenci Bilgilendirme Sunumu (Prosedürler) için TIKLAYINIZ.ERASMUS Genel Bilgilendirme sunumu için TIKLAYINIZERASMUS Yabancı Dil Sınavı hakkında bilgilendirme için TIKLAYINIZ. Kesinlik ihtiva etmez, bilgilendirme amaçlıdır. Staj Hareketliliğinden faydalanacak öğrenciler için izlenecek yol rehberi için TIKLAYINIZ 
Örnek Niyet Mektubu;


Dear Sir/Madam,

I would like to express my motivation to do my Erasmus internship in your institution. My interest and curiosity for other cultures is what persuaded me to apply. As a person I am an enthusiastic learner, a social person and a team player. 

We live in a difficult times and it is important to accept and appreciate other cultures, religions, races and economic backgrounds. It is up to young people to learn how to live in peace and harmony and the best way to do that is to learn more about other cultures.

I am finishing Masters/PhD in Forensic Sciences. During the education I faced numerous challenges and tasks that demanded everyday communication, high level of responsibility and a wide range of skills.

Thank you for taking the time to consider this application and I look forward hearing from you in the near future.

Kind regards,

Student Name-Surname

Örnek CV için TIKLAYINIZ. Enstitü ERASMUS Koordinatörü:Arş.Gör. Dr. Dilek SALKIM İŞLEK
 +90 (212) 866 37 00 - Dahili: 44240
 dsislek@istanbul.edu.tr
 Enstitü ERASMUS Koordinatör Yardımcısı:Arş.Gör. Sibel Ramadanoğlu
 +90 (212) 866 37 00 - Dahili: 43355
 sharon.ramadanoglu@istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Erasmus Koordinatörülüğü İletişim Bilgileri için TIKLAYINIZ