2018 Yılı Aralık Ayı Mezunları


Sosyal Bilimler Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Çiğdem ULUTAŞ, Doç.Dr. Neylan ZİYALAR danışmanlığında tamamladığı “Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu: Ankara AMATEM Örneği 2018” başlıklı tezini 07 Aralık 2018 tarihinde başarıyla sundu.

Fen Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Fulya Eylem YEDİAY, Doç.Dr. E. Hülya YÜKSELOĞLU danışmanlığında tamamladığı “Farklı Dönemlere Ait İnsan Kalıntılarında DNA Hasar (Degredasyon) Modellerinin Yeni Nesil Dizileme (YND) Teknolojisi ile Belirlenmesi” başlıklı tezini 11 Aralık 2018 tarihinde başarıyla sundu.


Sosyal Bilimler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Bengisu Nehir AYDIN, Prof.Dr. Erdinç ÖZTÜRK danışmanlığında tamamladığı “Flört Şiddetine Maruz Kalmanın Çocukluk Çağı Travmaları, Psikolojik Semptomlar, Kendilik Algısı ve Temas Biçimleri ile İlişkisi” başlıklı tezini 14 Aralık 2018 tarihinde başarıyla sundu.

Fen Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayşe KAYA, Doç.Dr. Hüseyin ÇAKAN danışmanlığında tamamladığı “Adli Bilimlerde İnsan El Florasındaki Bakterilerin Kimliklendirme Amaçlı Kullanımı” başlıklı tezini 24 Aralık 2018 tarihinde başarıyla sundu.

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı doktora öğrencisi İpek ERGÖNÜL, Doç.Dr. Neylan ZİYALAR danışmanlığında tamamladığı “Doğal Karar Verme Yetisinin Belirleyicileri” başlıklı tezini 28 Aralık 2018 tarihinde başarıyla sundu.