2021 Mart Ayı Mezunları

Fen Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi Hamdiye İrem EĞİTİMCİ, Prof.Dr. Gürsel ÇETİN danışmanlığında tamamladığı “Olay Yerinden & Kişilerden İzole Edilen Mikroorganizmaların VITEK MS İle İDENTİFİKASYONU ve Karşılaştırılması” başlıklı tezini 25 Mart 2021 tarihinde başarıyla sundu.