Mesai Dışı Çalışma İzinleri Hakkında

Enstitümüzün laboratuvarlarının kullanımına ihtiyaç duyulan ve ivediliği nedeni ile mesai sonrasında (saat 16.00) çalışma yapması zaruri olan akademisyen/personelin "Mesai Dışı Çalışma İzin Formu"nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığı'na imzalatması (forma enstitü web sayfasından ulaşılabilir) ve Enstitü Müdürlüğü'ne onaylatılması gerekmektedir.