Türkiye'de İlk Kez Adli Ses Analizi ve Adli Dil Bilim Eğitimi İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde Veriliyor

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun işbirliği ile Türkiye'de ilk kez, üstelik uluslararası Adli Dil Bilim eğitimi veriliyor. Dünya Bankası’nın finansmanı ile gerçekleştirilmekte olan “Kazakistan Adalet Bakanlığı’nın Adli Bilimler Alanında Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Kazakistan adına eğitimleri koordine etmekte olan Kazguu Üniversitesi yetkilileri iki yıl süren müzakereler sonucunda, başta London Kings College , İsrail Hebrew Üniversitesi Magid Enstitüsü ve Amerika Birleşik Devletleri Gettysburg Pennsylvania Adli Tıp Merkezi olmak üzere birçok ülkeden çok sayıda kriminal laboratuar ve adli bilimler enstitüsünün talip olduğu eğitim için  rakipleri arasından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nü yetkili seçti. 

        


Fonetik ses bilimi, linguistik ise dil bilimi anlamına gelmektedir. Adli Fonetik ve Adli Linguistik ise söz konusu alanların dayandığı bilimsel verilerin hukuki problemlerin çözümünde kullanılması işlemidir. Söz gelimi adli bir vakada delil niteliğinde olan bir ses kaydının sahibinin şüphelenilen bireylerden hangisi olduğunun tespiti ses bilimi alanına girmektedir. Adli Dil Bilim sayesinde, temel olarak kişinin dil bilgisi, şivesi, kullandığı terminoloji vb. hususların analizi ile ses kaydının kime ait olduğu, konuşmacının sosyodemografik ve ekonomik profilini çıkarma (sesin sahibinin milliyetini, yaşını, mesleğini, eğitim durumunu, ülkenin hangi yöresinden olduğunu tahmin etme) mümkündür. 

Adli Tıp Enstitüsü ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nda teorik ve uygulamalı olarak 3 hafta sürecek eğitimde eğitici görevini Adli Ses Bilim uzmanı olan bir dilbilimci ve  Adli Bilişim ve ses uzmanı iki Türk eğitmen üstlenmektedir. Öte yandan Adli Tıp Enstitüsü proje kapsamında Adli Patoloji, Adli Psikoloji, Adli Psikiyatri ve Klinik Adli Tıp gibi diğer eğitim başlıkları için de müzakerelere devam ediyor.

Basın tarafından da ilgiyle karşılanan eğitim hakkında

habere ulaşmak için tıklayınız.