Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü olarak V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'nde yer aldık

V.TURKCESS ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATİON AND SOCIAL SCIENCES CONGRES),  Prof.Dr. Mehmet Engin Deniz' in kongre başkanlığında 27-29 Haziran tarihlerinde 25 ülkeden yüzlerce bilim insanının katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi' nde gerçekleştirilmiştir. Bilim Kurulu üyesi olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Öztürk bu kongrede iki oturum başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda enstitümüz sosyal bilimler anabilim dalı asistan ve doktora öğrencileri toplam 8 sözel bildiri ile bu kongrede yer almışlardır.