Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'na Enstitümüzden Görevlendirilen Öğretim Üyelerimiz

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin "Kurulların Oluşumu" başlığı uyarınca Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunda, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ; Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunda ise, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Prof.Dr. Erdinç ÖZTÜRK görevlendirilmiştir.