Prof. Dr. Kayıhan Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU'nun "Temel ve Klinik Psikiyatri" Adlı Kitabı Alanda Çalışan Öğrenci ve Psikiyatrisilere Hitap Etmeye Devam Ediyor

Temel ve Klinik Psikiyatri kitabı 2018 yılında yayınlanmıştır. Bu kitap tıp öğrencileri ve psikiyatristler başta olmak üzere pek çok kitleye hitap etmektedir. Ayrıca diğer ilgi grupları genel psikiyatri haricinde adli psikiyatri, alkol ve madde bağımlılığı, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi gibi geniş bir şekilde ele alınmıştır.